Ferie

Ferie i ferieåret 1. maj 2017 - 30. april 2018

Den kollektive ferie for lærere og børnehaveklasseledere i Hvidovre er i indeværende ferieår (1. maj 2017 til 30. april 2018) placeret således: 3. juli – 30. juli (uge 27 – 30) samt 16. oktober – 22. oktober (uge 42, efterårsferien).

Lærere, der har været ansat i Hvidovre kommune i hele 2016, vil automatisk få fuld løn i alle ferieperioder (i alt 5 uger à 5 dage = 25 dage).

Lærere, som ikke har været ansat i hele 2016, eller først er blevet ansat i 2017, har til gengæld ikke optjent ret til løn i hele ferieperioden og vil derfor opleve et løntræk i forbindelse med ferieugerne.

Hvordan optjenes ferie med løn

Optjening af ret til ferie med løn i det indeværende ferieår afhænger af, hvor længe man har været ansat i 2016. For eksempel vil en lærer, der er blevet ansat pr. 1. august 2016, have optjent 10 feriedage = 2 ugers ferie med led løn. Disse feriedage med løn afholdes i juli måned.

Hvis du ikke har optjent ret til ferie med løn i alle 5 ferieuger, kan du melde dig ledig på Jobnet.dk og i A-kassen og få dagpenge, hvis du er medlem af en a-kasse og dagpengeberettiget.

For at være dagpengeberettiget skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet med 1 dags varsel og opholde sig i Danmark.

Hvis du har optjent feriepenge i 2016 i anden beskæftigelse, vil disse feriepenge være indbetalt til Feriekonto. Du kan logge ind med Nem-ID og se dette på Borger.dk her. Du skal bruge feriepenge, før du kan få dagpenge ved ferielukning. 

Nyuddannede og sommerferien

Et eksempel: En lærer, der har haft ansættelse fra 1/8 til 31/12-16, vil, efter at have afviklet sine optjente 10 feriedage, kunne melde sig ledig i jobcenteret mandag den 17. juli 2017

Hvis man som nyuddannet/nyansat har et feriekort fra anden beskæftigelse, anbefaler vi at  man kontakter A-kassen. Her kan man hjælpe med at finde datoen for første ledighedsdag i sommerferien. 

Hvis der er spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kredskontoret.

 Feriehoejrelille

 

Generelt om ferie