Ferie

Orientering om ferie for medlemmer, som ikke har optjent ret til fuld løn i de kommende ferieperioder.

Den kollektive ferie for lærere og børnehaveklasseledere i Hvidovre er i år placeret i ugerne 27 til 30 (2/7 - 29/7). Samt i uge 42 (15/10 - 21/10). Alle dage inklusiv.

Lærere, der har været ansat i Hvidovre Kommune i hele kalenderåret 2017, vil automatisk få fuld løn i alle ferieugerne (i alt 5 uger á 5 dage = 25 dage).

Lærere, der har haft arbejde i andre kommuner i hele eller dele af 2017, har feriepenge stående på Feriekonto. Man søger om at få dem udbetalt via Borger.dk

Hvordan optjenes ferie med løn

Optjening af ferie med løn afhænger af, hvor længe man har været ansat i kalenderåret 2017. En lærer, der er blevet ansat pr. 1/8-17, vil have optjent 10 feriedage = 2 ugers ferie med løn. De resterende 3 uger trækkes henholdsvis i julilønnen og oktoberlønnen, der således begge bliver reducerede. Vedkommende kan, efter afholdt optjent ferie, melde sig ledig i Jobcenteret og A-kassen og søge om dagpenge, hvis han/hun er medlem af a-kassen og dagpengeberettiget.

Nyuddannede og sommerferien

Et eksempel:

En lærer, der har haft ansættelse fra 1/8 til 31/12-17, vil, efter at have afviklet sine optjente 10 feriedage, kunne melde sig ledig i jobcenteret mandag den 16. juli 2018. For at være dagpengeberettiget skal man stå til rådighed for arbejdsmarkedet med 1 dags varsel og opholde sig i Danmark.

Hvis man som nyuddannet/nyansat har et feriekort fra anden beskæftigelse, anbefaler vi medlemmet at kontakte A-kassen. Her kan man hjælpe med at finde datoen for første ledighedsdag i sommerferien.

Hvis der er spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kredskontoret.

 Loenseddeltjek Med Lup

Generelt om ferie