Generalforsamling

Kryds I Kalenderen Lille

Til generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2019 på Gungehusskolen, Høvedstensvej 35 kl. 16.30.

 Her er den foreløbige dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Budget og fastsættelse af kredskontingent
  6. Eventuelt

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen til generalforsamlingen, skal foreligge skriftligt på kredskontoret, Gungevej8a, 1. sal, 2650 Hvidovre, eller på mail 014@dlf.org, senest mandag den 4. marts 2019.

 

Referatet fra generalforsamlingen sidste år kan ses til højre.

Læs også de tre vedtagne udtalelser under punkt Resolutioner og vedtagelser til højre.

Generalforsamling Slider Klokke2018

 

 Se materialet herunder formanden beretning fra generalforsamlingen 2018 her.

 Paragrategn Og Hammer General Lille