Generalforsamling

Indkaldelse ordinær generalforsamling tirsdag den 16. juni 2020 kl. 16.30

På grund af Corona-situationen er det ikke fastlagt, om generalforsam-lingen afvikles virtuelt eller fysisk. Nærmere besked om dette kommer senere.

Foreløbig dagsorden:

1) Valg af dirigent    

2) Beretning 

3) Regnskab 

4) Indkomne forslag

5) Budget og fastsættelse af kredskontingent 

6) Valg i henhold til vedtægterne 

7) Eventuelt

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt på kredskontoret, Gungevej 8a, 1., 2650 Hvidovre, senest torsdag den 4. juni 2020.

 Vi vil i starten af juni udsende besked om tilmelding til generalforsamlingen. Dette er nødvendigt på grund af Corona-situationen.

 Læs formandens beretning for 2019

Generalforsamling Lillebord