Generalforsamling

”Stor ros til jer som lærere! Forældretilfredshedsundersøgelsen fra efteråret viste, at tilfredsheden med skolen er steget fra 2014 til 2016”. Sådan sagde kredsformand Flemming Ernst på generalforsamlingen torsdag d. 16. marts 2017 på Engstrandskolen. ”Men samtidig må vi konstatere, at det forældrene er mindst tilfredse med, er de fysiske rammer. De skal derfor forbedres, og det er op til kommunalpolitikerne”, fortsatte han.

Generalforsamlingen drøftede herefter de fysiske rammer på skolerne. En arbejdsgruppe, som Hvidovre Lærerforening er med i, arbejder netop nu med en vision for skolernes fysiske rammer, der skal behandles politisk inden sommerferien. Fra generalforsamlingen var visionen, at der skal være rum nok til alle elever, der skal ikke være 28 elever i et klasseværelse på 48 kvadratmeter. Der skal også være rum til gruppearbejde/holddannelse, bevægelse i al almindelighed, gode rammer for inklusionsmiljøer og gode faglokaler.

”Hvad skal vi med skolen?” spurgte Vivian Korsgaard, der er formand for Hvidovre Lærerforenings pædagogiske udvalg. Ud fra dette spørgsmål har Danmarks Lærerforening, Skole og Forældre og Folkekirkens Skoletjeneste det seneste 1½ år samarbejdet om at sætte folkeskolens formålsparagraf på dagsordenen. ”Det er vigtigt, at eleverne bliver så dygtige, som de kan. Vi skal bare også stille spørgsmålet – til hvad?” Generalforsamlingen var enig om, at folkeskolen skal fremme elevernes faglige, sociale og personlige udvikling og dannelse.

På baggrund af debatten vedtog generalforsamlingen en udtalelse om folkeskolens formål. Udtalelsen udtrykker blandt andet, at det ikke er al undervisning, der kan eller skal indpasses i de elektroniske læringsplatforme, der nu stilles til rådighed. Læringsplatforme skal anvendes bedst muligt set i relation til at opfylde folkeskolens formålsparagraf.

Udtalelsen sendes til skolelederne, skolebestyrelserne og medlemmerne af Børne- og Undervisningsudvalget.

 

Læs referatet fra generalforsamlingen her  

 Slider Generalforsamling

 

Læs beretningen for 2016 her  

Generalforsamling2017 Beretning 2016Lille

 

Kryds I Kalenderen Lille

Næste års generalforsamling er torsdag den 15. marts 2018 på Frydenhøjskolens pauserum.