Ledere

Ansvarlig for Lederforeningen i Hvidovre er Skoleleder Gerhard Grubb Waaentz på Frydenhøjskolen.


Alle skoleledere i Hvidovre Kommune er organiseret i Lederforeningen under Danmarks Lærerforening.

Skolelederederforeningen