Pensionister

Kære seniorist

I følge foreningens vedtægter er man så længe man arbejder henført til den kreds der omfatter den kommune hvor man er ansat.
Ved fratræden som pensionist kan man vælge enten arbejdskommunens kreds eller den kreds, der omfatter ens bopælskommune.
Vi beder dig kontakte vor kredskasserer Gitte Greisik, når afskedigelsestidspunktet nærmer sig. Med hende kan du så drøfte, om du som pensionist ønsker fortsat medlemskab.

Som pensioneret medlem i Hvidovre Lærerforening bliver du del af fraktion 4, der er for de medlemmer, der er gået på pension eller efterløn. Kontingentet opkræves halvårligt og er på 510,- kr. (2018). Du får fortsat bladet folkeskolen, og du kan deltage i kredskurser og i arrangementer i Hvidovre Lærerforenings pensionistklub, Senioristerne.

Alle invitationer og informationer til senioristerne sendes via email. Så Husk at sende din mailadresse til kredskontoret når du går på pension.

 

Kryds I Kalenderen Lille

 Til en tur til Sprogø!

Turen finder sted onsdag den 18. april 2018.

Nærmere information om tid og sted i invitationen, der udsendes i det nye år.

 

Tilmeld dig allerede i dag til den første tur i det nye år hvor vi får en rundvisning på Brøndby stadion. Se invitationen her

 Broendbystadion Slider

Vi gør opmærksom på, at nuværende medlemmerne kan tage sin ægtefælle/sambo med til foreningens arrangementer. 

Ved tilmelding skal der oplyses navn på alle deltagere.  Udmeldte tidligere medlemmer af DLF har ikke mulighed for at deltage i foreningens arrangementer.

 

 

Læs mere alle de andre fordele som pensionist i Danmarks Lærerforening