Pensionister

Kære seniorist

I følge foreningens vedtægter er man så længe man arbejder henført til den kreds der omfatter den kommune hvor man er ansat.
Ved fratræden som pensionist kan man vælge enten arbejdskommunens kreds eller den kreds, der omfatter ens bopælskommune.
Vi beder dig kontakte vor kredskasserer Gitte Greisik, når afskedigelsestidspunktet nærmer sig. Med hende kan du så drøfte, om du som pensionist ønsker fortsat medlemskab.

Som pensioneret medlem i Hvidovre Lærerforening bliver du del af fraktion 4, der er for de medlemmer, der er gået på pension eller efterløn. Kontingentet opkræves halvårligt og er på 510,- kr. (2017). Du får fortsat bladet folkeskolen, og du kan deltage i kredskurser og i arrangementer i Hvidovre Lærerforenings pensionistklub, Senioristerne.

Alle invitationer og informationer til senioristerne sendes via email. Så Husk at sende din mailadresse til kredskontoret når du går på pension.

Læs mere alle de andre fordele som pensionist i Danmarks Lærerforening