Highlights fra kredsmødet 14. juni

  • Svarfristen på vores inklusionsundersøgelse forlænges til udgangen af næste uge, men hvis man vil være med i konkurrencen om kage til lærerværelset på skolen med den højeste svarprocent, skal man besvare undersøgelsen senest på tirsdag. Så husk lige at få svaret, hvis du ikke allerede har gjort det, da undersøgelsen er et vigtigt arbejdsredskab for kredsstyrelsen i arbejdet for at skabe bedre rammer for inklusionsopgaven ude på skolerne. Linket til undersøgelsen er sendt ud til dig af din TR.

Inklusionsundersoegelse Nyhedsbrev 240615

  • Vi efterlyste allerede for et par måneder siden lærere, der brænder ekstra meget for dannelse, kreativitet og folkeskolens formålsparagraf til et møde om disse emner under temaet "Hvad skal vi med skolen?". Dette møde er blevet udsat til efter sommerferien og afvikles onsdag d. 30. august kl. 14-16. Hvis du kunne være interesseret i at deltage, så henvend dig til din TR.

Billedresultat for hvad skal vi med skolen

  • Til november er der kommunalvalg, og i den anledning planlægger vi at arrangere et offentligt møde om fremtiden for folkeskolerne i Hvidovre med deltagelse af kandidater fra de partier og lister, der stiller op i Hvidovre.

 

 Læs hele referatet fra kredsstyrelsesmødet her