Skoleåret 2017/18, DLF-medlemssemiarer, sygdom i ferien, ferie uden løn, kontakten til kredskontoret

Skoleåret 2017/18

Skoleåret nærmer sig sin afslutning, og planlægningen af det kommende skoleår må være tæt på at være afsluttet. Du skal, inden det nye skoleår starter, have udleveret en opgaveoversigt. Opgaveoversigten indeholder information om:

  • hvor meget du skal undervise,
  • hvor meget forberedelsestid du har,
  • hvilke øvrige opgaver du skal varetage samt
  • hvor meget pausetid, der forventes at være.

Opgaveoversigten bør være udarbejdet efter en dialog mellem dig og din leder. Du har krav på en sådan dialog. Det er vigtigt, at du har dialogen, specielt hvis du føler, at der ikke er tid nok til at varetage alle dine opgaver.

Udgangspunktet for planlægningen af skoleåret er fortsat Lov 409 samt den fælles forståelse, der er aftalt mellem Hvidovre Lærerforening og Hvidovre Kommune. Arbejdstiden planlægges med arbejde i 41 uger med i gennemsnit 41 timer. Man skal være til stede på skolen, når det giver mening; det vil sige til undervisning, møder og andet samarbejde.

DLF har udarbejdet en app/regneark, der kan bruges som hjælpeværkstøj til at illustrere din arbejdstid. App’en er dog primært beregnet til kommuner, hvor man ikke oplyser, hvor meget forberedelsestid, den enkelte har. Du kan se app’en her. Første gang skal du oprette dig som bruger.

Sygdom i ferien

 

Ferien for lærere og børnehaveklasseledere starter mandag den 3. juli og slutter søndag den 30. juli. Den sidste ferieuge er placeret i uge 42, skolernes efterårsferie.

Hvis du er syg inden ferien starter, har du ret til erstatningsferie efterfølgende. Hvis du derfor bliver syg i uge 26, skal du sygemelde dig som sædvanligt, og efterfølgende raskmelde dig, når du er rask igen. Sygemelding inden ferien betyder, at du skal sygemelde dig inden arbejdsdagens begyndelse den dag ferien starter, i praksis inden kl. 8.00 den 3. juli.

Hvis du bliver syg i ferien, skal du også sygemelde dig. Du har ret til erstatningsferie, dog ikke for de første 5 sygedage.

Skolen bør oplyse om, hvor du syge- og raskmelder dig i ferien. Hvis der ikke er nogen på skolen til at modtage syge/raskmelding, kan du alternativt kontakte Center for Skole og Uddannelse, Christina Kilde, på 3639 3707 eller sende en mail til fravaer@hvidovre.dk

For god ordens skyld: Uge 26 er ikke en ferieuge i ferielovens forstand. Det er ”afspadsering” for overarbejde i løbet af skoleåret. Det betyder også, at hvis du er syg i uge 26, er du ikke berettiget til erstatningsferie

 

Ferie uden løn

 

Hvis du ikke har været ansat i hele 2016, har du ikke ret til ferie med løn i hele ferieperioden. Du kan i stedet få dagpenge, hvis du er medlem af en A-kasse. Du kan se mere om dette her.

 

Inklusionsundersøgelse

Du kan stadig nå det – altså at svare på vores inklusionsundersøgelse. Helt frem til fredag den 23. juni. Der er kage til den skole, der har den højeste svarprocent. Men kagesvarprocenten beregnes allerede på tirsdag den 20. juni.

 

DLF-medlemsseminarer

 

DLF holder i efteråret 11 regionale medlemsseminarer. For vores område er det den 29. – 30. september på Scandic i Glostrup.

Seminarernes formål er at støtte aktive medlemmer, der vil gå ind i debatten om folkeskolen. Du kan få mere info om seminarerne af din TR. Tilmeldingsfristen er 17. august.

  

Til slut vil jeg ønske alle en god ferie. Jeg håber, at I alle vil nyde juli måned og en rigtig velfortjent ferie. Kredskontoret vil ikke være åbent i ferien, så hvis du skal i kontakt med foreningen, så send en mail på 014@dlf.org Hvis du har behov for akut rådgivning eller sagsbehandling, så ring på 40 56 73 14.