OK-18, Inklusionsundersøgelse, kontingent fra 1. august og kredskursus 2018

OK-18 

Vi skal sikre reallønnen og vi skal have en central arbejdstidsaftale. Det var de 2 højest prioriterede krav, som kredsstyrelsen på sit ekstraordinære møde i sidste uge besluttede at stille til OK-18. Kravene er nu sendt videre hovedstyrelsen. Det er kongressen i oktober, der tager endelig stilling til, hvilke krav DLF skal stille ved OK-18.

Kredsstyrelsen tilsluttede sig de fleste af de kravforslag, som var udsendt til medlemsdebat. Som en undtagelse kunne man ikke tilslutte sig kravet om at bruge overenskomstmidler til at oprette en kompetenceudviklingsfond.

Tak til deltagerne i skolemøderne om OK-18 kravene - der var ca. 25 %'s deltagelse - og tak til de 50 % af jer, der deltog i den elektroniske afstemning om, hvilke krav vi skal stille.
Husk at vi følger op på OK-18 situationen den 22. september med en faglig, festlig fredag. Du får mere at vide om dette både inden og efter sommerferien.

 Er Du Ok Banner

 

Inklusionsundersøgelse

 Vi har fortsat fokus på inklusion. Derfor modtager alle medlemmer nu et link til en lokal inklusionsundersøgelse. Vi håber, at mange vil gøre sig den ulejlighed at svare på undersøgelsen. Undersøgelsen skal blandt andet bruges til at finde ud af, om mulighederne for at skabe inkluderende læringsmiljøer forbedres over tid. Du kan svare på undersøgelsen i denne og næste uge, altså frem til den 9. juni.

En arbejdsgruppe bestående af konsulenter fra Skoleafdelingen, skoleledere samt repræsentanter fra BUPL og Hvidovre Lærerforening har gennem et år arbejdet på en inklusionsskabelon. Den er nu udsendt til alle skoler, der skal udfylde den i løbet af efteråret. Inklusionsskabelonen skal gerne blive et brugbart værktøj på den enkelte skole, der kan hjælpe den enkelte lærer/børnehaveklasseleder i arbejdet i de inkluderende undervisningsmiljøer. Vores inklusionsundersøgelse kan derfor hjælpe til med at vise, om inklusionsskabelonen virker i dagligdagen.

Der er selvfølgelig en kagepræmie til den skole, der har den højeste svarprocent.

 Inklusionsundersoegelse Nyhedsbrev 240615

Kontingent fra 1. august

Når sommeren er gået, er alle der optog konfliktlån under lockouten i 2013 færdige med at betale af på dette lån. Det betyder, at DLF nu har en særlig fond, der er på samme niveau som før lockouten – og altså klar til en mulig konflikt. Det betyder samtidig, at det nedsatte kontingent til hovedforening og Hvidovre Lærerforening hæves til det normale.

I Hvidovre betyder det, at kontingentet fra 1. august bliver på 550 kr. om måneden for alle. For dem, der havde optaget konfliktlån, og dem, der ikke var omfattet af lockouten, betyder det en samlet mindreudgift. For dem, der var lockoutet, men ikke optog konfliktlån, betyder det en merudgift.

Alle har i denne uge have fået mail fra DLF om ændringerne af kontingentet. Brevet er sendt via medlemssystemet og den mailadresse, man har angivet der. Hvis du ikke har fået mail fra DLF, er det måske fordi du har en forkert mailadresse stående i medlemssystemet. Du kan ændre din mailadresse ved at logge ind på ”Min side” på DLF’s hjemmeside på www.dlf.org

Du logger ind med Nem-ID.

 

Kredskursus 2018

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til næste års kredskursus. Det foregår lørdag den 7. april til søndag den 8. april. Starter lørdag formiddag og slutter søndag efter morgenmad. Det bliver igen på Hotel Frederiksdal i Lyngby.

Programmet? Det er ikke færdigt endnu, men det bliver garanteret både interessant, spændende og underholdende.

 

Spring Kredskursus2015