Sommerferie, Løn og OK-18

Sommerferiebillede Kredskontor Aabningstid2015

Sommerferie – og løn

Den kollektive ferie for lærere og børnehaveklasseledere i Hvidovre er placeret 3. juli – 30. juli (uge 27 – 30) samt 16. oktober – 22. oktober (uge 42, efterårsferien).

Lærere, der har været ansat i Hvidovre kommune i hele 2016, vil automatisk få fuld løn i alle 5 uger.

Lærere, som ikke har været ansat i hele 2016, eller først er blevet ansat i 2017, har til gengæld ikke optjent ret til løn i hele ferieperioden og vil derfor opleve et løntræk i forbindelse med ferieugerne.

Optjening af ret til ferie med løn afhænger af, hvor længe man har været ansat i 2016. For eksempel vil en lærer, der er blevet ansat pr. 1. august 2016, have optjent 10 feriedage = 2 ugers ferie med led løn. Disse feriedage med løn afholdes i juli måned.

Hvis du ikke har optjent ret til ferie med løn i alle 5 ferieuger, kan du melde dig ledig på Jobnet.dk og i A-kassen og få dagpenge, hvis du er medlem af en a-kasse og dagpengeberettiget.

For at være dagpengeberettiget skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet med 1 dags varsel og opholde dig i Danmark.

Hvis du har optjent feriepenge i 2016 i anden beskæftigelse, vil disse feriepenge være indbetalt til Feriekonto. Du kan logge ind med Nem-ID og se dette på Borger.dk her. Du skal bruge feriepenge, før du kan få dagpenge ved ferielukning. 

Et eksempel: En lærer, der har haft ansættelse fra 1. august 2016, vil, efter at have afviklet sine optjente 10 feriedage, kunne melde sig ledig i jobcenteret mandag den 17. juli 2017

Hvis man som nyuddannet/nyansat har et feriekort fra anden beskæftigelse, anbefaler vi at kontakte A-kassen. Her kan man hjælpe med at finde datoen for første ledighedsdag i sommerferien. 

Hvis der er spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kredskontoret.

 OK-18 

Du har nu muligheden for at give din mening til kende om hvilke krav, vi skal stille ved overenskomstforhandlingerne i 2018 (OK-18). Der har været afholdt møder om det i Faglig Klub på 6 af de 10 skoler, mens der bliver holdt på de resterende 4 skoler i uge 20.

Alle får dog mulighed via et elektronisk spørgeskema at komme med holdninger. Spørgeskemaet er udsendt, og du skal svare på det senest torsdag den 18. maj. Kredsstyrelsen samler op på besvarelserne og tager stilling til, hvilke krav der skal videresendes til hovedstyrelsen, på et ekstraordinært kredsmøde den 23. maj.

 Er Du Ok Banner