Inklusionundersøgelse

 

Vi gennemførte lige før sommerferien en elektronisk spørgeskema-undersøgelse blandt alle medlemmer på skolerne om inklusion. Lidt over halvdelen af jer svarede, tak for det.

De vigtigste resultater af undersøgelsen er:

  • 89 % mener, at de kan få hjælp fra skolens resursepersoner indenfor 2 – 4 uger, hvis de har behov for støtte
  • 64 % føler sig ikke uddannelsesmæssigt rustet til at undervise/håndtere de elever, der i dag er inkluderet i almenundervisningen
  • 81 % mener, at de har elever i deres klasser, der ikke får den særlige støtte, de har behov for

Vi vil drøfte resultaterne både med Center for Skole og Uddannelse (Skoleafdelingen) og den enkelte TR vil drøfte resultaterne med sin ledelse. De enkelte skolers resultater er udsendt til TR.

Netop nu arbejder alle skoler på at udfylde den inklusionsskabelon, som en arbejdsgruppe i Skoleafdelingen har udarbejdet. Denne inklusionsskabelon skal være med til at beskrive, hvordan man arbejder med inklusionen på den enkelte skole.

Vi håber at kunne gentage vores spørgeskemaundersøgelse om et år, meget gerne i samarbejde med Center for Skole og Uddannelse.

 

Inklusionsundersoegelse Nyhedsbrev 240615