Kommunalvalg 2017 og Danmark for Velfærd

Der er kommunalvalg den 21. november i Hvidovre – og i landet øvrige 97 kommuner. Vi har sat de fyldte klasser, der specielt er i indskolingen, på dagsordenen i debatten de seneste 2 uger. Det er en del af vores kommunalvalgkampskampagne.

Følg bl.a. med på vores facebookside, hvor vi løbende kommer med nye input til, hvordan vi kan sætte folkeskolen på dagsordenen i den kommende tid. Vi vil meget gerne have kandidaterne til kommunalvalget til at fortælle om deres holdning til folkeskolen.

  

 

Danmark for Velfærd 

I dag onsdag den 4. oktober mødes 3.500 tillidsfolk i Odense, heraf 1.000 fra DLF/6 fra Hvidovre Lærerforening. Mødet er arrangeret af ”Danmark for Velfærd”, der består af en række faglige organisationer, blandt andet DLF.

Formålet med mødet er at gøre opmærksom på, at der fortsat skal kæmpes for at velfærden prioriteres i Danmark. Hvis vi vil have velfungerende daginstitutioner og skoler, moderne hospitaler og god ældrepleje, så skal der afsættes midler til dette. Det skal prioriteres, både af Folketinget og Regions- og Kommunalbestyrelserne. Det kæmper ”Danmark for Velfærd” for.

 Billedresultat for danmark for velfærd