Highlights fra kredsmødet 27. september

Inklusionsundersoegelse Nyhedsbrev 240615

Vi gennemførte i juni måned en inklusionsundersøgelse, der skal fungere som baseline-måling for senere at kunne måle effekterne af den inklusionshandleplan, der blev lavet en skabelon til i løbet af sidste skoleår af en arbejdsgruppe bestående af to skoleledere, en SFO-leder, to pædagoger, to konsulenter fra skoleafdelingen og to repræsentanter fra Hvidovre Lærerforening. Skabelonen skal bruges til at lave lokale inklusionhandleplaner ude på skolerne, og disse skal implementeres i løbet af dette skoleår. Kredsstyrelsen drøftede nogle af inklusionsundersøgelsens resultater samt hvordan vi kan bruge resultaterne. Vi vil naturligvis følge processen ude på skolerne tæt.

 

 Stopfyldteklasser Slider

 

Det kommende kommunalvalg var også på dagsordenen på dagens møde. Her vil vi bl.a. sætte fokus på klassekvotienter - og på hvordan STOPfyldte klasser gør det sværere at skabe gode relationer og få inklusionen til at lykkes. Som det kan ses i gårsdagens udgave af Hvidovre Avis og i den lokalpolitiske Facebook-gruppe "2650 Hvidovre, Lokalpolitisk side", er det et tema, der også interesserer medier, forældre og lokalpolitikere.

 

Slider Generalforsamling

 

Næste års generalforsamling blev fastlagt til torsdag d. 15. marts 2018. Tidspunkt og sted følger senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen! 

Kryds I Kalenderen Lille

 

Læs hele referatet fra kredsstyrelsesmødet her.