Highlights fra kredsmøde 12. december

 Besp Folkes Lille

 

På årets sidste kredsstyrelsesmøde blev budgetbesparelserne endnu engang drøftet. Det er klart, at besparelser på folkeskolen har konsekvenser for det, der kan leveres. Vi lægger op til, at det drøftes på møder i Faglig Klub, hvad vi mener, bedst kan undværes. Besparelsen på lederne ser desværre ud til at gå ud over lærerne. Vi arbejder konkret med at få klarlagt, om det er den politiske intention.

 

 Billedresultat for ny start dlf

 

Ved OK-18 blev en ”Ny Start” aftalt mellem DLF og KL. Heraf fremgik det, at man sammen vil styrke arbejdsmiljøet, den professionelle kapital og sætte fokus på god undervisning. Lige nu drøfter vi en ny arbejdstidsaftale/fælles forståelse med kommunen. Her må nøglebegreberne fra OK-18 indgå, altså den sociale kapital, der er en del af professionelle kapital. Social kapitals grundelementer er samarbejde, tillid og retfærdighed. Det ønsker vi også i en ny arbejdstidsaftale. Kredsstyrelsen drøftede, hvordan det konkret kan udmøntes, for eksempel gennem tid på alle opgaver på opgaveoversigten, et maksimalt undervisningstimetal og sikring af tid til forberedelse.

 

Generalforsamling Slider Klokke2018

 

Planlægningen af generalforsamlingen torsdag den 14. marts kl. 16.30 på Gungehusskolen blev drøftet. Vi forsøger at få en oplægsholder. Desuden har vi planer om åbent hus i vores kommende kredslokaler inden generalforsamlingen.

 

Læs hele referatet her.