Nyheder

Kommunalbudget

Besparelser

 

Kommunalbestyrelsen vedtog med budgettet for 2019 – 22 to besparelser, der har direkte betydning for skoleområdet. Man vedtog en besparelse på antallet af lederstillinger med virkning fra 1. juli 2019. Besparelsen er på 7,2 lederstillinger svarende til 4,6 mio. kr. Desuden vedtog man en rammebesparelse på skoleområdet på 2 % i 2020 stigende til 3 % i 2021. Besparelsen svarer til 6,56 mio. kr. i 2020 og 9,84 mio. kr. i 2021.

Udmøntningen af lederbesparelsen ser desværre ud til i nogen grad at ramme lærerne. Vi arbejder lige nu på at få klarlagt, om det er den politiske intention med vedtagelsen. Under alle omstændigheder skal denne besparelse drøftes i skolernes MED-udvalg i starten af 2019.

Rammebesparelsen har først virkning fra 2020. Men på grund af skoleårets planlægning vil den have en vis indflydelse allerede fra skoleåret 2019/20. Vi lægger op til, at man på møder i Faglig Klub drøfter, hvilke muligheder der er for besparelser, inden det senere drøftes i MED-udvalget.

  

Billedresultat for folkeskoleidealet

 DLF’s folkeskoleideal

DLF har igennem et par år arbejdet med formuleringen af et folkeskoleideal. Oplæg til det har der været arbejdet med i en arbejdsgruppe bestående af hovedstyrelsesmedlemmer og lokale repræsentanter, blandt andet Vivian Korsgaard fra Hvidovre Lærerforening.

Nu har alle muligheden for at komme med input til folkeskoleidealet. Det sker på en række regionale medlemsmøder. I vores område er det tirsdag den 5. februar kl. 16.00 – 18.30. Du kan læse mere om mødet og tilmelde dig via dette link.

Det er meningen, at folkeskoleidealet skal vedtages på DLF’s kongres til oktober 2019.

 Loenseddeltjek Med Lup

Løntjek

”Får du det rigtige i løn?” Det er altid rart at vide. Derfor har alle faglige organisationer i november tilbudt deres medlemmer at tjekke, om de får den rigtige løn.

I Hvidovre Lærerforening har vi holdt løntjek på alle skoler i forbindelse med møder i Faglig Klub. Rigtig mange har fået tjekket deres lønseddel. Heldigvis får langt de fleste den korrekte løn – men vi finder også fejl. Topscorer denne gang var en lærer, der manglede Hvidovretillæg og skoletillæg, og som havde gjort det gennem lidt over 2 år. Samlet manglede der for ca. 35.000 kr.

Alle er altid velkomne til at få tjekket deres lønseddel. Tal med TR om det. Vi har desuden lavet en lille pjece ”Tjek en lønseddel”, som du kan få hos din TR. Du kan med den i hånden tjekke meget på din lønseddel.

Ved løntjek skal du især være opmærksom på følgende:

  • Har jeg den korrekte erfaringsdato? Det gælder især nyansatte. I Hvidovre har vi den særaftale, at lærerarbejde før endt læreruddannelse tæller med i erfaringsdatoen. Det kræver, at man har været månedslønnet ansat i mindst 3 måneder med over halv tid.
  • Får jeg de lokale tillæg, der er aftalt. For eksempel klasselærertillæg eller vejledertillæg.
  • Får jeg undervisningstillæg, hvis jeg underviser mere end 750 timer om året? Det samlede undervisningstimetal står på opgaveoversigten. Den måde, undervisningstillægget beregnes på, er beskrevet i ”Tjek en lønseddel”.

 

Saetkrydsikalenderen Slider 2

 

  • Generalforsamling torsdag den 14. marts kl. 16.30 på Gungehusskolen
  • Kredskursus lørdag den 30. marts og søndag den 31. marts på Hotel Frederiksdal

Mere om begge dele efter nytår.

 

God jul og godt nytår

 

Hvidovre Lærerforening ønsker alle en god jul og et godt nytår. Juleferien er ikke egentlig ferie, men afspadsering for det merarbejde, der er i de almindelige skoleuger. Det betyder, at alle får fuld løn i juleferien, også selv om man ikke har optjent ret til ferie med løn. Det betyder samtidig, at man ikke har ret til erstatningsferie, hvis man er syg i juleferien.

 

Hvidovre Lærerforening kredskontor har ikke åbent i juleferien. Hvis man har behov for akut sagsbehandling, så send en mail til 014@dlf.org eller kontakt kredsformand Flemming Ernst på 40 56 73 14 mellem kl. 9.00 og 10.00 på hverdage.

Kredskontoret åbner igen torsdag den 3. januar 2019 kl. 8.00.

Lujen2019