Highlights fra kredsmøde 14. november

Hvordan skaber vi en ny praksis om den øgede frihed i Fælles Mål?

 

Det var temaet på en regional temadag arrangeret i et samarbejde mellem KL, DLF, Skolelederforeningen og Undervisningsministeriet, og her var parterne enige om, at der netop er brug for en ny praksis præget af de fem pejlemærker, som Rådgivningsgruppen for Fælles Mål har præsenteret - og at man bl.a. skal stille krav til udbyderne af læringsplatformene, så platformene bliver mere anvendelige til at understøtte andet end læringsmålstyret undervisning.

Fra Hvidovre deltog to repræsentanter fra Hvidovre Lærerforening sammen med en skoleleder og repræsentanter fra Center for Skole og Uddannelse i temadagen. Kredsstyrelsen drøftede på sit møde onsdag d. 14. november, hvordan vi får implementeret den øgede frihed i Fælles Mål på skolerne i Hvidovre, og vi ser frem til at samarbejde med skolelederne og Center for Skole og Uddannelse om dette.

 

Et sådant samarbejde falder fint i tråd med "Ny start", der jo er en del af overenskomstaftalen fra foråret, og som derfor også var på dagsordenen til Danmarks Lærerforenings netop afviklede kongres. Kredsstyrelsen gjorde status efter kongressen og drøftede nogle af de mest interessante indlæg fra kongressens debatter. Kongressen blev som altid dækket flittigt på Folkeskolen.dk, så her vil man kunne orientere sig om, hvad der blev debatteret.

 

Og apropos samarbejde og "Ny start", så er Hvidovre Lærerforening lige nu i gang med at forhandle med Hvidovre Kommune om enten en egentlig lokal arbejdstidsaftale eller en revideret fælles forståelse om arbejdstid. Kredsens forhandlingsdelegation orienterede på mødet den øvrige kredsstyrelse om det seneste forhandlingsmøde. Forhandlingerne fortsætter i den kommende tid, og forhåbentlig lykkes det at lande et godt resultat, der vil gøre det så attraktivt som muligt at være lærer og børnehaveklasseleder i Hvidovre, så vi også fremover vil kunne fastholde og rekruttere dygtige og uddannede medarbejdere på Hvidovres folkeskoler.

 

Dennyfolkeskole Lille 2018

 

Læs referatet fra kredsmødet her.