Highlights fra kredsmøde 24. oktober

Trivselsmaaling Lille Billede2015

Hvilken skole drømmer du om?

Det var overskriften på den visionsaften, som Hvidovre Lærerforening afholdt i samarbejde med 5 andre kredse på Vestegnen og Folkekirkens Skoletjeneste. Kredsstyrelsen evaluerede aftenen på kredsmødet 24. oktober og var enig om, at det var et supergodt arrangement, hvor der desværre var alt for få deltagere. Dagsordenen ”Hvad skal vi med skolen?” er fortsat vigtig. Dannelse og uddannelse. Vi kan foreslå en ”Folkeskolens dag” i Hvidovre, hvor vi sammen med skolebestyrelser, kommunalbestyrelsesmedlemmer, elever og almindelige forældre drøfter, hvordan skolen i Hvidovre skal se ud i fremtiden.

 Budgetsoejler Til Slider130815

Budget

Kredsstyrelsen drøftede også konsekvenserne af kommunens budget for 2019 og de efterfølgende år. Det er der desværre knap så mange drømme over. Budgettet betyder, at skolerne skal spare 18,5 mio. kr. i 2021. Det meste af besparelsen er en rammebesparelse, der skal udmøntes på den enkelte skole. Det er vigtigt, at de konkrete besparelser drøftes i de lokale MED-udvalg. Vi vil forsøge at påvirke udmøntning mest muligt, så der fortsat kan leveres undervisning af høj kvalitet og samtidig sikre et godt arbejdsmiljø og en høj professionel kapital.

 

Slider Skoleaarsindhold 2016

Elevplaner og Meebook

Elevplaner og Meebook fylder fortsat meget. Kredsstyrelsen så på konkrete eksempler på elevplaner. Elevplaner og Meebook skal give mening for elever, forældre og lærere – og samtidig være let at navigere i uden at bruge for meget unødig tid på det. Det er en udfordring, der skal drøftes lokalt. Vi har ikke løsningen for alle, men det er vigtigt, at alle skoler forholder sig til de anbefalinger, som Undervisningsministeriet udsendte lige før sommerferien om emnet.

 

Læs referatet fra kredsmødet her