Hvidovre Kommunes budget for 2019, Du stiger i løn, Løntjek på skolerne

Hvidovre Kommunes budget for 2019 

Budgettet for Hvidovre Kommune for 2019 og overslagsårene 2020 – 22 blev vedtaget på kommunalbestyrelsens møde den 9. oktober. Budgettet indeholder en besparelse på skoleledelsen på 4,6 mio. kr. og en rammebesparelse på skolerne på 2 % i 2020 stigende til 3 % i 2021 og fremefter. De 2 % svarer til en besparelse på 6,56 mio. kr. De 3 % svarer til en besparelse på 9,84 mio. kr. Besparelsen betyder en nedgang på 7 lederstillinger og ca. 20 lærerstillinger. Samlet set er besparelsen i Hvidovre på alle områder på ca. 95 mio. kr. 2021.

Kenneth Christensen, der er formand for Børne- og Uddannelsesudvalget i Hvidovre, sagde under budgetbehandlingen, at:

”Vi håber på, at Hvidovre Lærerforening vil være en aktiv medspiller for at sikre gode rammer og vilkår for lærerne og dermed give de bedste forudsætninger for vores folkeskoler. Vi vil rigtig gerne et tættere samarbejde med lærerforeningen.”

Vi vil også gerne et tættere samarbejde om skolen. Det kan bl. a. udmønte sig i en egentlig arbejdstidsaftale, der sikrer muligheden for at levere god undervisning, skabe et godt arbejdsmiljø og styrke den professionelle kapital.

 Kommunalbudget

 

 

Du stiger i løn

1. oktober stiger du i løn. Det er en del af lønaftalerne ved OK-18. Lønstigningen er på 1,14%, hvilket svarer til ca. 400 kr. om måneden. Hvidovre Lærerforening har udarbejdet et nyt lønkort, der er gældende fra 1. oktober 2018. Du kan se det her eller hos din TR.

 Loen Slider

 

Får du det rigtige i løn? 

I november måned holder alle faglige organisationer løntjek for deres medlemmer. Der vil derfor blive holdt et løntjekmøde på din skole i løbet af måneden. Her er du velkommen til at få tjekket din lønseddel. Vi udarbejder samtidig en lille pjece. Pjecen skulle gerne gøre det muligt for dig at tjekke din lønseddel og se, om du får det rigtige i løn.

Din TR fortæller dig, hvornår der er løntjek på din skole.

 Loentjek Er Du Ok Lille