Hvidovre Kommunes budget for 2019, Lærerens dag, Efterårsferie - og sygdom i ferien

Budgetsoejler Til Slider130815

Hvidovre Kommunes budget for 2019 

Budgettet for Hvidovre Kommune for 2019 – 22 vedtages på kommunal-bestyrelsens møde den 9. oktober. Et flertal i kommunalbestyrelsen har indgået et politisk forlig der betyder, at der skal samlet set skal spares 55 mio. kr. i kommunen i 2019. Denne besparelse stiger til 95 mio. kr. i 2021

På skoleområdet skal der spares 7 lederstillinger fra august 2019. Fra 2020 er der en besparelse på skolernes ramme på 2 % stigende til 3 % i 2021 og fremefter. Det administrative personale rammes også.
I kroner er den samlede besparelse på skoleområdet incl. SFO i 2019 på 2,6 mio. kr., i 2020 på 12,1 mio. kr. og i 2021 på 15,7 mio. kr.
Rammebesparelsen på skolerne vil betyde en reduktion i antallet af stillinger - ud over lederstillingerne - på ca. 20, når den er fuldt indfaset i 2021.
Det er sindssygt ærgerligt for folkeskolen i Hvidovre, at man har besluttet disse besparelser. Der er ikke taget politisk stilling til, hvordan rammebesparelserne konkret udmøntes i serviceforringelserne. Vi må forvente, at det vil give inklusionen vanskeligere betingelser, idet støtteforanstaltninger nok vil være det første, der rammes. Der lægges op til, at det skal drøftes på den enkelte skole i MED-udvalget, hvordan besparelsen på de 2 – 3 % skal opnås.
Hvis der fortsat skal leveres god undervisning i Hvidovre, er det nu mere end nogensinde nødvendigt, at der indgås en arbejdstidsaftale mellem Hvidovre Lærerforening og Hvidovre Kommune, der sikrer dette.

 Laererensdaglilletekst 2018 

Lærerens dag

Fredag den 5. oktober er det Lærerens Dag. Over hele verden bliver lærere på denne dag anerkendt for deres store og gode arbejde, og for den enorme betydning de har for samfundet. På globalt plan er det det internationale lærerforbund, Education International, som hvert år koordinerer World’s Teachers Day. I år er det internationale tema for dagen “The right to education means the right to a qualified teacher”. Også her i landet er det relevant at sætte fokus på, at kvalitetsuddannelse indebærer retten til uddannede undervisere. Næsten hver femte lærer i folkeskolen har ikke en læreruddannelse – og andelen har været stigende de seneste år.

DLF har sammen med 7 andre organisationer, bl. a. Skole og Forældre, skrevet til alle skolebestyrelser og opfordret til, at man fejrer lærerne på netop denne dag. Jeg håber også, at I bliver fejret. 

Efteraarsferie Sygdom 2018

Efterårsferie – og sygdom i ferien

Efterårsferien er ferie. Det betyder, at de generelle ferieregler gælder. Både hvad angår løn og sygdom.

Hvis du er syg før efterårsferien, eller bliver syg inden mandag den 15. oktober om morgenen, har du ret til erstatningsferie. Hvis du bliver syg inden mandag morgen, skal du sygemelde dig på normal vis. Hvis du bliver rask i løbet af efterårsferien, skal du raskmelde dig på normal vis. Hvis du bliver syg i løbet af efterårsferien, kan du sygemelde dig som normalt, men du har ikke ret til erstatningsferie, med mindre du også har haft sygedage i sommerferien. Kontakt kredskontoret, hvis det er tilfældet.

Hvis du ikke har optjent ret til ferie med løn i uge 42, kan du melde dig ledig og modtage dagpenge, hvis du er dagpengeberettiget. Vi har udsendt en orientering om det til din TR sammen med dette Nyhedsbrev. Kontakt Lærernes A-kasse, hvis du er i tvivl.

 

Billedresultat for hoste