Anvendelse af læringsplatforme, Budget 2019, Drømmeskolen

Anvendelse af læringsplatforme

Lige før sommerferien udsendte Undervisningsministeriet en række anbefalinger om anvendelsen af læringsplatforme og fælles mål. Anbefalingerne er udarbejdet af en arbejdsgruppe, der har haft repræsentanter fra alle folkeskolens interessenter. Du kan finde anbefalingerne her.

Det er vigtigt, at der på den enkelte skole kommer en drøftelse af, hvordan man vil anvende læringsplatformene. Arbejdsgruppen skriver bl. a.: ”En central faktor for en succesfuld implementering er en åben og bredt inddragende dialog på den enkelte skole om, hvordan læringsplatforme anvendes meningsfuldt i den pågældende skoles praksis.”

Anvendelse af læringsplatforme er ikke et lovkrav. Det er aftalt mellem KL og regeringen, at læringsplatforme skal stilles til rådighed som et værktøj for skolerne. Læringsmålstyret undervisning er heller ikke et lovkrav fra Undervisningsministeriet. Samtidig har Undervisningsminister Merete Riisager i et brev den 3. september til alle lærere m. fl. skrevet, at en af anbefalingerne er en øget lokal og didaktisk frihed til skolerne.

Hvidovre Lærerforening har skrevet til skolelederne og gjort opmærksom på anbefalingerne. Det er vigtigt, at man på den enkelte skole drøfter, hvordan det giver mening at anvende Meebook. Herunder om det giver mening, at alle skal anvende den på samme måde. Vi vil meget opfordre til, at du tager del i denne debat.

 

Platformelaering Stort

 

 

Budget 2019

Den 14. september holder kommunalbestyrelsen seminar om budgettet for 2019, som blev 1. behandlet på deres møde i tirsdags. Der mangler lige nu 62 mio. kr. i, at budgettet hænger sammen. Borgmesteren foreslog, at direktionen udarbejder besparelsesforslag for 80 mio. kr. til kommunalbestyrelsens seminar. Ud over de 80 mio. kr. mente hun, at der er politisk enighed om besparelser for 20 mio. kr. fra det besparelseskatalog, som har været til høring og drøftelse i august.

Besparelsesforslagene udsendes til høring umiddelbart efter kommunalbestyrelsens seminar. Hvidovre Lærerforening vil foreslå:

  • Spar kun det allerhøjst nødvendige
  • Brug gerne af kassebeholdningen til nogle af anlægsudgifterne. Hvidovre har den 9. hø- jeste kassebeholdning pr indbygger af de 98 kommuner, lige nu 12.176 kr./indbygger
  • Overvej en skattestigning til at dække velfærdsudgifterne
  • Frihold folkeskolen og andre velfærdsområder. Hvidovre er børnenes og familiernes by. Hvis vi sammenligner udgifter/elev i folkeskolen i de 10 kommuner på Vestegnen, ligger Hvidovre som nr. 8. Kun Ballerup og Vallensbæk bruger mindre/elev.

Vi skrev ovenstående til skolebestyrelserne allerede tirsdag aften.

Vi orienterer løbende på Facebook. Del gerne vores opdateringer, så de kommer ud til flere.

 

Budgetbesparel Tagermoney Sto

 

 

 

Drømmeskolen

Så vil vi lige gentage omtalen af arrangementet ”Drømmeskolen”. Det er vigtigt at have visioner for folkeskolen. Skole og Forældre, DLF og Folkekirkens Skoletjeneste har i flere år centralt samarbejdet om ”Hvad skal vi med skolen?”. Et samarbejde, der blandt andet skal sætte fokus på folkeskolens formålsparagraf, dannelse og vigtigheden af, at folkeskolen er mere end nationale test.

Lokalt har de samme organisationer også samarbejdet om konkrete initiativer for at sætte fokus på denne debat. Vi er nu klar med det næste arrangement. Det er torsdag den 27. september kl. 19 – 21 på Kopenhagen Fur, Langagervej 60 i Glostrup under overskriften ”Drømmeskolen”. Anders Morgenthaler vil indlede med sit bud på drømmeskolen. Herefter vil debatten blive styret af Bente Dalsgaard. Det er vigtigt, selv i sparetider, at vi drøfter, hvilken skole vi gerne vil have.

Hvis du er interesseret i at deltage, så kom endelig. Du kan se indbydelsen her.

 

Droemmeskole Slider