Highlights fra KS-møde 24. april

 

Billedresultat for hvidovres folkeskoler

På kredsstyrelsesmødet onsdag d. 24. april præsenterede Pædagogisk Udvalg sit forslag om et "folkeskolemøde" - en slags folkeskolens dag i Hvidovre - for resten af kredsstyrelsen. Tanken er at lave et tilbagevendende arrangement, der skal sætte fokus på Hvidovre Kommunes folkeskoler og alle de gode ting, der foregår på skolerne, samt give mulighed for en skolepolitisk debat med deltagelse af de lokale politikere. Der var enighed om at gå videre med idéen, så Pædagogisk Udvalg vil nu lave et mere konkret oplæg, der bl.a. kan præsenteres for evt. samarbejdspartnere.

 

Ur Arbejdstid

 

Forhandlingerne om en lokal arbejdstidsaftale har efterhånden været i gang længe, men nu nærmer de sig en afslutning, og der foreligger et næsten færdigt udkast, som kredsstyrelsen drøftede på mødet. Flere andre kommuner har i de seneste måneder indgået lokale arbejdstidsaftaler med de lokale lærerkredse, så det kunne jo være et fint signal, hvis man også i Hvidovre kunne nå i mål med en sådan aftale.

 

Ferievej Lille Tilnyhedsside 2015

 

Den nye ferielov med samtidighedsferie (og de indgåede aftaler på det kommunale område, der skal implementere ferieloven) træder i kraft d. 1. september 2020. På grund af de ændrede perioder for ferieoptjening hhv. ferieafholdelse bliver der en overgangsordning, men dette giver forskellige praktiske problemer, der endnu ikke helt er fundet løsninger på. Vi skal dog nok løbende orientere om såvel den nye ferielov som konsekvenserne af den for det enkelte medlem.

 

Læs hele referatet fra kredsstyrelsesmødet her