Løn pr. 1 april, Kom til 1. maj, Medlemsforslag i kommunalbestyrelsen

Løn pr. 1. april

Dele af OK-18 aftalerne træder i kraft 1. april. Det er de midler (0,3 %), der var afsat til organisationsforhandlinger, altså midler der kun vedrører Danmarks Lærerforening.

Det er aftalt, at der er lønforbedringer til børnehaveklasseledere på slutløn, konsulenter og psykologer med mere end 4 års erfaring samt en generel forhøjelse af fritvalgstillægget for alle.

Alle burde få løntillæggene nu med lønsedlen, der kommer i dag eller i morgen – men det får de ikke. Der mangler nogen underskrifter på aftalerne mellem KL og LC, hvorefter aftalerne skal lægges ind i lønsystemerne. Man håber, at det bliver gjort inden sommerferien. Alle vil få lønforbedringerne med tilbagevirkende kraft fra 1. april.

Vi har udarbejdet et nyt lønkort for perioden 1. april til 30. september. Du kan se lønkortet her.

 

1. maj

Hvis du skal fejre 1. maj i Fælledparken, så kom forbi Undervisernes telt. Teltet er åbent fra kl. 12 – 19. Der vil være taler af bl. a. Anders Bondo Christensen, Uffe Rostrup (formand for Frie Skolers Lærerforening) og Nina Palesa Bonde (dommerfuldmægtigforeningen) samt musik og godt vejr. Du kan se hele programmet her.

 

Medlemsforslag i kommunalbestyrelsen

Tirsdag den 30. april har et stort flertal i kommunalbestyrelsen i Hvidovre fremsat følgende medlemsforslag:

”Vi foreslår, at der til skoleområdet oprettes en driftspulje på 4 millioner i budgetåret 2019.

Puljen skal medvirke til at skabe tryghed hos forældre og lærere i, at der alene bliver tale om udvikling og ikke afvikling på specialundervisningsområdet. Samtidig skal den også sikre, at konsekvenserne af skolelederbesparelsen ikke placeres direkte eller indirekte på lærerne.”

Vi er naturligvis glade for forslaget og bakker det 100 % op.