Highlights fra kredsstyrelsesmødet den 14. august

På det første møde i skoleåret drøftede kredsstyrelsen skolestarten. Ikke alle lærere har fået en opgaveoversigt, selv om den skulle være udleveret senest en uge inden sommerferien. Som sædvanlig indsamles alle opgaveoversigter. I år vil vi specielt være opmærksomme på, om der er lærere, der har over 780 timers undervisning og - i givet fald – hvorfor. Vi vil også være opmærksomme på, om der bliver taget hensyn til nyuddannede lærere.

 

Billedresultat for skolestart 2019

 

Børne- og Uddannelsesudvalget skal på deres møde på mandag tage stilling til, om et oplæg til helhedsplan for fremtidens skolestruktur i Hvidovre skal sendes i høring. Der lægges op til, at Sporet og specialgrupperne fra Holmegårdsskolen flyttes til Sønderkærskolen og at 10. klasse flyttes fra Engstrandskolen til Enghøjbygningen. Kredsstyrelsen drøftede, hvordan vi bedst får en god debat om oplægget.

 Billedresultat for skolestruktur

 

AULA indføres senere i 2019. Tekniske spørgsmål blev drøftet. På nogle skoler har man drøftet, om overgangen til AULA kan være afsættes til en anden måde at kommunikere på end på intra. Under samme emne blev også arbejdet med Meebook og elevplaner drøftet. Her er det fortsat vores opfattelse, at der skal være en lokal debat om anvendelsen, så det bliver meningsfyldt for alle.

 

Endelig planlagdes åbent hus på kredskontoret fredag den 16. august fra 14 – 17.


Housewarmning Slid

 

Læs hele referatet fra kredsstyrelsesmødet her