Highlights fra kredsmøde 30. januar

Foråret er heldigvis kun en måneds tid væk, og dermed nærmer vi os så småt både generalforsamling og kredskursus. Kredsstyrelsen er derfor allerede godt i gang med planlægningen af disse to arrangementer, og de var således også på dagsordenen til onsdagens kredsstyrelsesmøde. For mange af vores nyere medlemmer, som ikke tidligere har deltaget, lyder et kredskursus måske nærmest som en arbejdsweekend, så kredsstyrelsen drøftede forskellige muligheder for at rebrande (som det hedder på nydansk) arrangementet. Måske vil vi derfor helt afskaffe kredskurset - og i stedet lade det genopstå under et nyt navn... Det ligger dog fast, at det foregår i weekenden d. 30.-31. marts, og vi skal nok holde jer opdateret her på siden om både navn, program og tilmeldingsfrist.

 

Nytlayout 2019

 

Sig nærmer også tiden, da vi må væk fra vores nuværende kredskontor på Idrætsvej. I løbet af februar måned pakker vi således kredskontoret ned, og d. 21. februar flytter vi officielt ind i de nye lokaler på Gungevej 8a. En sådan flytning giver naturligvis en masse praktiske udfordringer, som kredsstyrelsen lige nu arbejder på at løse - og så glæder vi os ellers til at vise det nye kredskontor frem for vores medlemmer til en lille housewarming inden generalforsamlingen d. 14. marts.

 Billedresultat for moving to a new house

 

Er vi gearet til fremtiden? Ja, med de nye og mere moderne lokaler har vi i hvert fald taget et stort skridt på vejen. Spørgsmålet er dog samtidig også overskriften på et organisationsudviklingsprojekt i Danmarks Lærerforening, og i den anledning holder foreningen i øjeblikket en række regionale møder landet over. Tirsdag i sidste uge deltog hovedparten af kredsstyrelsen på et af disse møder, hvor behovet for strukturelle og politiske ændringer på forskellige niveauer i foreningen blev drøftet med de øvrige tilstedeværende kredse. På kredsstyrelsesmødet blev resten af kredsstyrelsen orienteret om indholdet i disse drøftelser, og planen er at fortsætte dette arbejde i den kommende tid, da Danmarks Lærerforening jo både lokalt (læs: Hvidovre Lærerforening) og centralt jo gerne skal være en moderne organisation, der er tilpasset medlemmernes ønsker og behov. Hvis I har forslag eller øvrige input til denne proces, hører vi derfor meget gerne fra jer.

Billedresultat for great idea

 

Læs hele referatet fra kredsmødet her