Nyt fra kredsen

Medlemsweekend

Lørdag den 30. marts – søndag den 31. marts indbyder vi til medlemsweekend på Hotel Frederiksdal. Vi starter lørdag morgen omkring 8.30 og slutter søndag med morgenmad.

Programmet for medlemsweekenden er ikke helt færdigt endnu, men det bliver spændende – og der bliver masser af tid til socialt samvær i de fantastiske rammer. De mest musikalske i kredsstyrelsen har lovet, at der endnu engang bliver musikquiz som aftenunderholdning.

Sæt kryds i kalenderen, hvis du ikke allerede har gjort det. Du får en rigtig indbydelse efter vinterferien.

  

Nyt kredskontor

Så er tiden kommet, hvor vi skal flytte fra vores nuværende kredskontor på Idrætsvej. 1. februar fik vi nøglerne til de nye lokaler på Gungevej 8A. Selve flytningen foregår i uge 8.

Der er altid mange praktiske ting i forbindelse med en flytning. Det kan derfor være, at det i uge 8 er vanskeligt at komme i kontakt med os på vores almindelige telefonnummer. Hvis der er behov for akut sagsbehandling, så ring på 40 56 73 14. Eller send en mail på 014@dlf.org  I forbindelse med generalforsamlingen holder vi åbent hus på kredskontoret torsdag den 14. marts fra kl. 15.00.

 

Udgifter til specialundervisning

Udgifterne til specialundervisning til elever i tilbud udenfor kommunen forventes at blive 12 mio. kr. større end budgetteret i 2019. Skole- og Uddannelsesudvalget behandler i denne uge et forslag til, hvordan disse penge findes.

Forslaget indebærer, at der skal være færre ansatte i gruppeordningerne og der tilføres færre midler til skolens almindelige drift fordi flere elever inkluderes - færre segregeres.

Hvidovre Lærerforening har skrevet til udvalget, så snart vi hørte om forslaget. Vi mener ikke, man skal skære på personalet i gruppeordningerne. Det kan betyde, at vi kommer til at henvise endnu flere til tilbud udenfor kommunen. Vi gør ligeledes opmærksom på, at den politiske udmelding hele tiden har været, at inklusion ikke er en spareøvelse. Det lægger det nuværende forslag op til. Du kan se vores henvendelse til udvalget her.

Hvis forslaget bliver vedtaget i Børne- og Uddannelsesudvalget, skal det efterfølgende be- handles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Generalforsamling

Torsdag den 14. marts kl. 16.30 holder Hvidovre Lærerforening generalforsamling på Gungehusskolen. Du kan se den foreløbige dagsorden her.

Den skriftlige beretning for 2018 udsendes lige efter vinterferien. På generalforsamlingen holdes den mundtlige beretning, og det er i forbindelse med beretningen, at alle forhold af betydning for Hvidovre Lærerforening kan drøftes.

 

God vinterferie

I uge 7 har skolerne vinterferie. Vinterferien er ikke egentlig ferie, men afspadsering for det merarbejde, der er i de almindelige skoleuger. Det betyder, at alle får fuld løn i vinterferien, også selv om man ikke har optjent ret til ferie med løn. Det betyder samtidig, at man ikke har ret til erstatningsferie, hvis man er syg i vinterferien.