Highlights fra kredsmøde 9. januar

På årets første Kredsstyrelsesmøde arbejdede vi videre med planlægningen af årets Generalforsamling, som løber af stablen torsdag den 14/3 kl. 16.30 på Gungehusskolen. Nærmere info herom følger inden længe. Inden selve Generalforsamlingen vil der på dagen være mulighed for et besøg og en lille aperitif på vores nye Kredskontor på Gungevej 8a, som vi snart flytter ind i.

 Hammer Paragraftegn Lille

Vi drøftede også de pågående forhandlinger om en lokal arbejdstidsaftale. Forhandlingerne skrider frem, og som Kredsstyrelse nærer vi fortsat stor tillid til, at vi i samarbejde med kommunen kan nå frem til et godt resultat. I en tid med både besparelser og fortsat høje ambitioner for skolevæsenet mener vi, at en ordentlig arbejdstidsaftale er helt central.

  

Understoettende Undervisning Lille (1)

 

Og apropos besparelser, så følger vi udmøntningen af den kommende lederbesparelse tæt. Vi har på intet tidspunkt bakket op om en sådan besparelse, da god skoleledelse i vores optik er nøglen til en god skole. Men når politikerne både har valgt at der skal spares lederstillinger, og der senere også skal spares lærerstillinger via rammebesparelsen, mener vi ikke, at lederbesparelsen skal skubbes ned så den rammer lærere. Det håber vi heller ikke, at politikerne mener!

Besp Folkes Lille

 

Se hele referatet fra kredsmødet her.