Highlights fra kredsstyrelsesmødet den 19. juni

På skoleårets sidste kredsmøde drøftede kredsstyrelsen, hvordan det går på skolerne med planlægningen af arbejdstiden for det kommende skoleår. Udgangspunktet for planlægningen af den enkeltes arbejdstid er, at man højst skal have 780 timers undervisning. Hvis dette overskrides, skal der være konkrete årsager og TR skal inddrages. Det overholdes i varierende grad. Vi vil efter sommerferien analysere mere på, hvem der har fået mere end 780 timers undervisning og sammen med centeret evaluere, om aftalen er tydelig nok på dette punkt.

I samarbejde med Center for Skole og Uddannelse vil vi afholde Folkeskolemøde/Folkeskolens Dag i Hvidovre i efteråret. Det er ideen, at vi skal fortælle, hvad folkeskolen kan og hvad den står for. Lige nu er vi i en planlægningsfase, så gode ideer til hvordan vi bedst kan fortælle historien om folkeskolen, og det store arbejde, der udføres der, er velkomne.

Implementeringen af et EU-direktiv om ferie giver nogle tekniske udfordringer, specielt i 2020. Vi mangler simpelthen 3,36 feriedag for at kunne holde vores normale ferie. Det kan betyde, at vi skal arbejde 3,36 dag mere i skoleåret 2019/20. For at undgå at denne arbejdstid placeres på traditionelle 0-dage, har vi en forståelse med Center for Skole og Uddannelse om, at vi bruger tiden til Folkeskolens Dag/Folkeskolemødet og som tid til, at man kan sætte sig ind i AULA. Kredsstyrelsen drøftede, hvordan vi bedst informere om dette – ret tekniske – problem.

 

Se hele referatet her