Skoleåret 2019/20

Skoleåret nærmer sig sin afslutning, fag- og opgavefordelingen er overstået og skemaerne for det kommende skoleår sikkert også lagt. Du skal, senest en uge inden udgangen af dette skoleår, have udleveret en opgaveoversigt. Opgaveoversigten indeholder information om:

  • hvor meget du skal undervise,
  • hvor meget forberedelsestid du har,
  • hvilke øvrige opgaver du skal varetage samt
  • hvor meget pausetid, der forventes at være.

Opgaveoversigten bør være udarbejdet efter en dialog mellem dig og din leder. Du har krav på en sådan dialog. Det er vigtigt, at du har dialogen, specielt hvis du føler, at der ikke er tid nok til at varetage alle dine opgaver.

Udgangspunktet for planlægningen af skoleåret er fortsat Lov 409 samt den fælles forståelse, der er aftalt mellem Hvidovre Lærerforening og Hvidovre Kommune. Den fælles forståelse er fornyet i foråret 2019. Du kan se aftalen her. Arbejdstiden planlægges med arbejde i 41 uger med i gennemsnit 41 timer. Det tilstræbes, at man maksimalt har 780 timers undervisning. Man skal være til stede på skolen, når det giver mening; det vil sige til undervisning, møder og andet samarbejde.

 

Lille Opgaveoversigt Tidsmaaling