Sygdom i ferien og ferie uden løn

Sygdom i ferien

Ferien for lærere og børnehaveklasseledere starter torsdag den 4. juli og slutter onsdag den 31. juli. Den sidste ferieuge er placeret i uge 42, skolernes efterårsferie.

Hvis du er syg, inden ferien starter, har du ret til erstatningsferie efterfølgende. Sygemelding inden ferien betyder, at du skal sygemelde dig inden arbejdsdagens begyndelse den dag ferien starter, i praksis inden kl. 8.00 den 4. juli.

Hvis du bliver syg i ferien, skal du også sygemelde dig. Du har ret til erstatningsferie, dog ikke for de første 5 sygedage.

Skolen oplyser om, hvor du syge- og raskmelder dig inden ferien. I selve ferien kan du syge- og raskmelde dig til Lønkontoret på 3639 3707 eller sende en mail til per@hvidovre.dk

For god ordens skyld: Dagene den 1. – 3. juli og 1. – 2. august er ikke en feriedage i ferielovens forstand. Det er ”afspadsering” for overarbejde i løbet af skoleåret 2018/19 og 2019/20. Det betyder også, at hvis du er syg disse dage, er du ikke berettiget til erstatningsferie.

 

 

 

Ferie uden løn

Hvis du ikke har været ansat i hele 2018, har du ikke ret til ferie med løn i hele ferieperioden. Du kan i stedet få dagpenge, hvis du er medlem af en A-kasse. Se mere her.

Ferievej Lille Tilnyhedsside 2015