Fælles forståelse om arbejdstid, Ferieorientering

Fælles forståelse om arbejdstid i Hvidovre

Hvidovre Lærerforening og Hvidovre Kommune har underskrevet en ny fælles forståelse om udmøntningen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere.

Den nye fælles forståelse er en revision af den nuværende fælles forståelse, der blev indgået i maj 2015. Vi er enige om, at den fælles forståelse er gældende i det kommende skoleår, og at vi afventer de anbefalinger, som lærerkommissionen, der blev aftalt ved OK-18, kommer med.

Vi vil fremhæve følgende ændringer i forhold til den nuværende fælles forståelse.

  • Det tilstræbes, at den enkelte lærer ikke tildeles over 780 timers årlig undervisning. Overskridelse kan ske, hvis man har undervisningsopgaver, der ikke indebærer forberedelse af samme omfang som ved faglig undervisning med ansvar for en hel klasse. Hvis de 780 timer overskrides, inddrages TR.
  • Med hensyn til ”øvrige opgaver” skal der foreligge en funktionsbeskrivelse, der angiver indhold, omfang, samt eksempelvis årshjul for opgaverne.
  • Der skal tages særligt hensyn til nyuddannede lærere – både i forhold til den samlede arbejdstid og i form af en mentorordning. Der skal skabes rum for, at mentor og nyuddannede har mu- lighed for at mødes. TR inddrages i særlig grad ved udarbejdelsen af opgaveoversigten for de nyuddannede.

Der er ikke ændret på tilstedeværelsestiden. Der er heller ikke ændret på, at arbejdet fordeles på 41 uger – de 40 skoleuger plus en uge i yderpunkterne af elevernes sommerferie – med i gennemsnit 41 timer.

Du kan se den fælles forståelse her.

 

Samlede Rammer For Laerernes Arb Lille

 

Ferie 2019

Der er heldigvis ikke så længe til sommerferien. Den ”rigtige” ferie for lærere og børnehaveklassele- dere i Hvidovre er fra torsdag den 4. juli til onsdag den 31. juli. De øvrige skolefrie dage i uge 27 og 31 er afspadsering for merarbejde i løbet af skoleåret.

Hvis du har været ansat i Hvidovre i hele 2018, har du fuld løn i ferien. Hvis du ikke har været ansat i Hvidovre i hele 2018, har du ikke ret til løn i hele ferien. Vi har udarbejdet en orientering om dette, som du kan få hos din TR eller se her. Afspadseringsdagene i uge 27 og 31 får alle løn for.

Vi vil i et Nyhedsbrev inden sommerferien orientere nærmere om, hvordan du skal forholde dig, hvis du bliver syg inden ferien eller i løbet af ferien.

Lovgivningen om ferieafholdelse ændrer sig væsentligt fra 2020. Det vil vi orientere meget mere om senere.

 Ferievej Lille Tilnyhedsside 2015