Highlights fra kredsstyrelsesmøde 22. maj

På kredsstyrelsesmødet onsdag d. 22. maj var bl.a. det forestående folketingsvalg på dagsordenen. Folkeskolen er samfundets vigtigste institution, når det gælder om at skabe sammenhængskraft i Danmark. Hvis flere og flere fravælger folkeskolen, kan det betyde en større polarisering. Folkeskolen skal også være garant for at levere god undervisning til alle elever, og indtil nu har folkeskolens vigtige rolle ikke været drøftet særlig meget i valgkampen. Vi vil derfor forsøge at yde vores beskedne bidrag ved at lave nogle opslag på vores Facebookside, og så er man som menigt medlem meget velkommen til at supplere med personlige fortællinger fra hverdagen som kommentar til opslagene (husk dog tavshedspligten).
 
Det nuværende folketing har for nylig ændret folkeskoleloven, og de konkrete konsekvenser af de vedtagne ændringer blev drøftet på kredsstyrelsesmødet. Skoledagen skal forkortes for indskolingen, og det kan bl.a. betyde ændringer i ringetiderne på skolerne. De nye praktisk/musiske “valgfag” giver udfordringer på nogle skoler med særligt faglokalekapacitet. De konkrete udfordringer vedrørende ændringerne af folkeskoleloven vil også blive taget op på et CenterMED-møde i juni.
 
Apropos næste skoleår, så har kredsstyrelsen nu lavet sin årsplan - dog ikke i Meebook - for det kommende skoleår. Du kan derfor allerede nu skrive følgende ind i kalenderen (hvad enten det måtte være i den flotte analoge lærerkalender, vi har uddelt til rigtig mange af jer medlemmer, eller i en elektronisk kalender):
 
* Housewarming/fredagsbar på det nye kredskontor d. 16. august kl. 14-17 2019
* Oktoberfest d. 25. oktober 2019
* Generalforsamling d. 19. marts 2020
* Medlemsweekend d. 18.-19. april 2020

 Læs hele referatet fra kredsstyrelsesmødet her.