Highlights fra KS-møde 8. maj

Kommunalbudget

Hvidovre Lærerforening noterer sig med glæde, at politikerne i kommunalbestyrelsen har afsat en pulje på 4 millioner til folkeskolerne i Hvidovre. “Puljen skal medvirke til at skabe tryghed hos forældre og lærere i, at der alene bliver tale om udvikling og ikke afvikling på specialundervisningsområdet. Samtidig skal den også sikre, at konsekvenserne af skolelederbesparelsen ikke placeres direkte eller indirekte på lærerne.” Vi følger den konkrete fordeling og udmøntning nøje. 

Lille Opgaveoversigt Tidsmaaling

Vi har nu aftalt en ny “Fælles forståelse” af Lov409, som jo regulerer arbejdstiden for lærerne. Efter en god, konstruktiv proces er vi i kredsstyrelsen meget tilfredse med resultatet, som giver et godt afsæt for videre samarbejde, når Kommisionens resultat kommer os for øje i 2020.

 

 Ervigearettilfremtiden Lille 2019

 

Kredsstyrelsen arbejdede med DLFs projekt “Er vi gearet til fremtiden”. Via projektets materialer kom vi vidt omkring, og havde især fokus på, hvordan vi indrager medlemmerne i vores arbejde, samt hvordan vi fortsat bliver hørt i kommune og det øvrige samfund. 

 

Læs hele referatet fra kredsstyrelsesmødet her