Highlights fra kredsmøde 13. marts

Kredsstyrelsen holdt sit første møde i de nye lokaler på Gungevej 8 A.

På mødet blev den situation, at 2 lærere er blevet varslet afskediget på grund af besparelser, drøftet. Hvis der opstår ledige stillinger på andre af kommunens skoler, skal de 2 lærere tilbydes disse. Flere undrede sig over, at der nu afskediges lærere, når den eneste besparelse, der træder i kraft i 2019, er lederbesparelsen.

Laererforflyttelser

 

Inklusion er fortsat en udfordring på mange skoler. Vi har i et samarbejde med forvaltningen udarbejdet en skabelon til en inklusionshandleplan, der er færdiggjort på hver enkelt skole. Kredsstyrelsen drøftede, hvordan den anvendes på den enkelte skole. Det er meget forskelligt. Vi vil drøfte det i Center-MED og foreslår samtidig, at vi sammen med centeret laver endnu en inklusionsspørgeskemaundersøgelse i efteråret.

Speuv Udfordr Klasselokaler Slider 2019

 

Skal du med på Medlemsweekend?

Sidste chance for tilmelding er på mandag den 18. marts. Det bliver interessant, sjovt og hyggeligt. Kredsstyrelsen lagde sidste hånd på programmet. Se programmet her og tilmeld dig ved mail til kredskontoret

 

 Læs hele referatet fra kredsstyrelsesmødet her