Highlights fra kredsmøde 20. februar

Onsdag d. 20. februar havde kredsstyrelsen sit sidste møde i lokalerne på Idrætsvej, og her blev der meget naturligt drøftet budgetudmøntningen og specialundervisningsbesparelsen. Som det kan læses både i vores seneste politiske nyhedsbrev og i spalterne hos Hvidovre Avis, er vi meget bekymrede for konsekvenserne af de besparelser på Hvidovres skolevæsen, der er lagt op til, og vi arbejder derfor hårdt på at overbevise de lokale politikere om, at folkeskolerne i Hvidovre fortsat skal være præget af et højt ambitionsniveau - og at dette ikke opnås gennem massive besparelser.

 Speuv Udfordr Klasselokaler Slider 2019

Folketingets partier har også signaleret ambitioner på folkeskolens vegne med det nyligt indgåede forlig om at ændre folkeskoleloven, og vi ser frem til at drøfte disse ændringer med Center for Skole og Uddannelse, så vi kan få dem implementeret bedst muligt på skolerne i Hvidovre. Det vil også falde godt i tråd med "Ny Start"-samarbejdet, som var en del af OK18-aftalen, og det samme gælder naturligvis de arbejdstidsforhandlinger, der fortsat pågår. 

Billedresultat for ny start dlf

Planlægningen af generalforsamling og medlemsweekend (tidligere kendt som kredskursus) nærmer sig den afgørende fase, og vi har netop - i samarbejde med Glostrup Lærerforening - fået hyret Keld Skovmand (lektor, ph.d.) til medlemsweekenden, hvor han vil fortælle om sin højaktuelle bog "Folkeskolen - efter læringsmålstyringen", der indeholder en alvorlig kritik af det forskningsmæssige grundlag for indførelsen af læringsmålstyret undervisning. Så uanset om du er til et topaktuelt foredrag, en humoristisk musikquiz, god mad eller hyggeligt samvær med dine kollegaer, så er medlemsweekenden helt sikkert noget for dig! Program og detaljer om tilmeldingsproceduren følger inden længe, så sæt kryds i kalenderen ud for d. 30.-31. marts og spred gerne budskabet til dine kollegaer.

 Læs hele referatet her