Tilfredshedsundersøgelse, generalforsamling, medlemsweekend, nyt kredskontor

Generalforsamling

Der var knap 40 deltagere til vores generalforsamling den 14. marts. Generalforsamlingen vedtog 2 udtalelser. En om Fælles Mål og en om skolernes økonomi. Du kan se udtalelser her.

Under beretningen opfordrede jeg til et øget samarbejde med Center for Skole og Uddannelse, direktionen, kommunalbestyrelsen og på den enkelte skole om folkeskolen i Hvidovre. Udgangspunkt er Ny Start fra OK-18. Samarbejdet kan være om:

 • Rekruttering og fastholdelse af uddannede lærere
 • Mindre brug af ikke læreruddannede vikarer
 • Inklusionsudfordringerne
 • Få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse
 • Få flere til at vælge folkeskolen
 • Sikre en løbende kompetenceudvikling af personalet
 • Få Meebook og elevplaner til at give mest mulig mening

Generalforsamlingen drøftede også de besparelser, der er politisk vedtaget. Herunder besparelsen på skolelederne, som mange steder tilsyneladende udmøntes som en lærerbesparelse. Vi arbejder fortsat på at ændre på udmøntningen af denne besparelse.

 

Generalforsamlingshaender 2019

 

Tilfredshedsundersøgelse

 I efteråret gennemførte Hvidovre Kommune for 3. gang en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre til elever i folkeskolen. Resultatet er opløftende for lærere og børnehaveklasseledere. Den generelle tilfredshed er på niveau med undersøgelsen for 2 år siden og en anelse over landsgennemsnittet.

De udsagn, der er mest tilfredshed med, er:

 • Medarbejdernes engagement i hverdagen
 • At få dit barn til at føle sig tryg og glad
 • Samarbejdet mellem dig og dit barns lærere og pædagoger

De udsagn, der er mindst tilfredshed med, er:

 • Madordningen
 • Skolens fysiske rammer indendørs
 • Tilfredsheden med antallet af medarbejdere tilknyttet dit barns klasse

Klap jer selv på skulderen. Det forældrene er mest tilfredse med, er noget der har med jeres indsat at gøre. Det der er mindst tilfredshed med, er noget der har med de økonomiske rammer at gøre.

Selve tilfredshedsundersøgelsen kan ses via bilag til referatet fra Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 11. marts punkt 3.

 Billedresultat for applaus

 

Medlemsweekend

 Lørdag den 30. marts – søndag den 31. marts holder vi medlemsweekend på Hotel Frederiksdal. Der er plads til alle tilmeldte – det bliver en fantastisk weekend. På grund af overgang til sommertid bliver den ganske vist en time kortere end normalt, men det bliver den ikke mindre fantastisk af.

 

Nyt kredskontor

 Vi er nu meget tæt på at få vores nye kredskontor helt i orden. Vi har haft IT og telefonproblemer, men vi forventer, at de er klaret i løbet af uge 13. Indtil telefonproblemerne er klaret, omstilles alle opkald til kredskontoret til min mobiltelefon.

 

Billedresultat for movingday