Highlights fra kredsstyrelsesmødet 6. november

Oktoberfesten var en bragende succes. 🍺 Det var kredsstyrelsen fuldstændig enig om – også dem fra kredsstyrelsen, der ikke kunne deltage. Tilbagemeldingerne fra skolerne er også positive. Det blev besluttet, at traditionen fortsætter, og vi holder derfor også oktoberfest i oktober 2020. Det betyder, at du meget snart får datoen for næste års fantastiske oktoberfest, så du kan sætte 

Kryds I Kalenderen Lille

 

Kommunalbestyrelsen har vedtaget budgettet for 2020. Da man sidste år vedtog budgettet for 2019, var der indbygget en besparelse på skolerne på samlet set 11,2 mio. kr., der træder i kraft 1. januar 2020. Ramme- og lederbesparelse. Med budgetvedtagelsen i sidste uge blev der tilført skolerne en pulje på 5 mio. kr. Pengene skal gå til flere lærere til at løse inklusionsopgaven i folkeskolen. Kredsstyrelsen drøftede, hvordan vi gerne ser pengene udmøntet. Det skal gå til konkrete indsatser på skolen, i klasserne. Det skal ikke være til kurser for alle. Pengene kan delvis erstatte nogle af de indsatser, der nedprioriteres som følge af rammebesparelsen.

Skolebudget Slider

 

AULA udfordrer. Der var enighed om en henvendelse til center for skole og uddannelse, hvor vi gør opmærksom på, at ingen kan pålægges at bruge privat NemID ved login. Vi vil samtidig opfordre til, at man fra centerets side, gennem en struktureret tilbagemelding fra skolerne, samler op på de problemer og uhensigtsmæssigheder, der er med AULA.

 

Aula Mediumsize 2019

 

 Læs hele referatet fra kredsstyrelsesmødet her