Highlights fra kredsstyrelsesmøde 9. oktober

Det er fortsat ikke meget konkret vi ved om Budget 2020. Vi er bekymrede for, at man holder fast i de planlagte rammebesparelser (herunder Lederbesparelsen), der vil ramme folkeskolerne i Hvidovre hårdt. Vores holdning til den senest foreslåede udmøntning af Lederbesparelsen, fremgår på Facebook.
Den netop overståede Kongres i DLF blev bearbejdet, og Kredsstyrelsen vil i den kommende tid arbejde med de ting, som kongressen vedtog. Særligt Folkeskoleidealet skal vi have ud og leve hos den enkelte lærer.
Sidst, men ikke mindst, nærmer vi os OKTOBERFESTEN den 25/10. Vi håber, at rigtig mange vil være med til at starte en ny tradition op! Man kan tilmelde sig helt indtil den 21/10.

 

Læs hele referatet her