Highlights fra kredsstyrelsesmøde 26. februar

På kredsstyrelsesmødet i dag blev især følgende emner drøftet:

De vigtige datoer

  1. Generalforsamling den 19. marts kl. 16.30 på Præstemoseskolen.
  2. Medlemsweekend den 18.-19. april på Hotel Frederiksdal.
  3. Folkeskolefestivalen den 29. april.

Kryds I Kalenderen Lille

 

Vores lokale arbejdstidsaftale

Vi er blevet enige med kommunen om at forlænge vores nuværende aftale, så den også gælder i skoleåret 2020/21. Vi afventer på resultatet af de centrale forhandlinger, der starter i slutningen af næste uge, før vi ændrer i vores lokale aftale. Vi har aftalt, at vi holder et fællesmøde for skoleledere og TR fra alle skoler, hvor vi præciserer indholdet i aftalen. Og så vil vi invitere nogle nyuddannede lærere til et møde, hvor vi nysgerrigt vil spørge ind til, hvad der kan gøre starten på lærerlivet lettere.

Ur Arbejdstid

 

Skolernes økonomi på baggrund af rammebesparelsen på 10 mio. kr.

Hvordan udmøntes den. Det kan se ud som om, at besparelsen kun rammer lærerne og ikke pædagogstillinger. Hvilket forekommer dybt mærkværdigt, når man tænker på skolens kerneopgave. Det vil vi tage op meget hurtigt.

Læs hele referatet fra kredsstyrelsesmødet her