Highlights fra kredsstyrelsesmøde 22. januar

Relateret billede

På årtiets første kredsmøde blev lærerkommissionsrapporten, den kommende ekstraordinære kongres og periodeforhandlingerne drøftet. Vi vil orientere løbende via medlemsbreve. Hovedforeningen holder medlemsmøder, hvor alle er velkomne. I vores område er det den 19. februar kl. 15 – 17 på Hotel Frederiksdal og den 28. februar kl. 14 – 16 på Scandic Hotel i Glostrup. Alle bliver orienteret nærmere om dette senere.

Generalforsamling Lillebord

Planlægningen af generalforsamlingen den 19. marts kl. 16.30 er i fuld gang. Vi holder den på Præstemoseskolen. Ud over beretning, udtalelser, regnskab og budget er der også valg af kredsformand, kasserer, kongresdelegerede, suppleanter og revisorer på dagsordenen. Husk nu, at det er på generalforsamlingen, du har den bedste mulighed for at give din mening til kende.

 

Billedresultat for tr valg

 

Senest 15. marts skal der være holdt valg af TR og TR-suppleant for de kommende 2 år. Valget er gældende fra 1. april. Kredsstyrelsen drøftede valgreglerne. Vi følger hovedforeningens anbefalinger. Valget indkaldes med mindst 10 dages varsel. Alle der er ansat på vores overenskomst kan stemme. For at blive valgt, skal man være medlem af Hvidovre Lærerforening og have været ansat på arbejdsstedet i mindst ½ år.

 

Læs hele referatet fra kredsstyrelsesmødet her