Nyhedsbrev

Generalforsamling

 

Torsdag den 19. marts kl. 16.30 holder vi generalforsamling på Præstemoseskolen. Vi udsender en indkaldelse med en foreløbig dagsorden i denne uge. Punkterne på generalforsamlingen er den årlige beretning, regnskab og budget samt valg. Der er valg til kredsformand, kasserer, kongresdelegerede og revisorer. Samt diverse suppleanter.

På generalforsamlingen er der selvfølgelig mulighed for at drøfte aktuelle emner. Et af dem vil sikkert blive de kommende arbejdstidsforhandlinger mellem DLF og KL og hvilken betydning, det får lokalt. Et andet emne kan blive skolernes økonomi og det pres, der følger af de besparelser, der har ramt skolerne.

Sæt kryds i kalenderen den 19. marts. Som sædvanlig slutter vi generalforsamlingen med spisning.

                                    Generalforsamling Lille Loebmen

              

Arbejdstidsforhandlinger

 Lærerkommissionens rapport, der kom den 16. december, danner udgangspunkt for de forhandlinger om arbejdstid, der starter i marts måned mellem DLF og KL. Det er håbet, at forhandlingerne fører til et resultat inden udgangen af april.

I det Nyhedsbrev vi udsendte lige før jul, har vi orienteret om nogle af de emner, lærerkommissionen anbefaler, der skal løses i fællesskab. Du kan se Nyhedsbrevet her.

Onsdag den 5. februar holder DLF ekstraordinær kongres. Det eneste reelle punkt på dagsordenen er opstilling af krav til forhandlingen om arbejdstid. Kongressen er en lukket kongres, det vil sige uden andre tilhørere end kredsstyrelsesmedlemmer. Det er for at få en mere åben debat, hvor ikke alt nødvendigvis læses af modparten.

Hovedforeningen afholder nogle regionale medlemsmøder, hvor man orienterer om hele forhandlingssituationen. Vi vil orientere om hvor og hvornår medlemsmøderne holdes i vores område, så snart de er endelig fastlagt.

Et resultat af forhandlingerne skal sendes til urafstemning blandt DLF’s medlemmer inden det er godkendt.

 

Lille Opgaveoversigt Tidsmaaling

TR-valg

 Der skal vælges TR og TR-suppleant på alle vores arbejdspladser inden 15. marts. Valget er gældende fra 1. april 2020 til 31. marts 2022.

Det er TR, der indkalder til og leder valget. Der indkaldes med mindst 10 dages varsel. Alle, der er omfattet af vores overenskomst, kan stemme til valget. For at blive valgt, skal man være medlem af DLF og have været på arbejdspladsen i mindst 6 måneder.

Man kan stille op på selve valgmødet, men vi anbefaler, at man meddeler det inden mødet, hvis man vil stille op til valget. Man kan ikke stemme ved fuldmagt eller brev. 

Hsvalg2015

 

Løn

 Vi steg i løn 1. januar. 1,6 %. Det svarer til ca. 500 kr. om måneden. Lønstigningen er en del af de generelle lønstigninger, der er aftalt ved OK-18. Næste gang vi stiger i løn er 1. april. Her er lønstigningen mere beskeden, 0,4 %. Sammen med lønstigning 1. oktober sidste år, der var på 1 %, stiger lønnen 3 % på et år. Til sammenligning er forbrugerprisindekset fra december 2018 til december 2019 steget 0,8 %. Forbrugerprisindekset fortæller, hvor meget priserne er steget. Så lige nu en pæn reallønsfremgang.

Du kan se lønkortet på vores hjemmeside her.

 

Loentjek Er Du Ok Lille

 

Folkeskolefestival

 Vi har flere gange skrevet om den kommende folkeskolefestival. Den var oprindelig planlagt til den 29. april, men vi er nu blevet enige om at flytte den til 8. juni.

Meget mere info senere.

  

2018 12 10 Broenshoej Dlf Genre Fotos0660

 

Ferie

 Ferielovgivningen er ændret. Vi har orienteret om dette tidligere. Indtil nu har vi primært orienteret om overgangsåret, der varer fra 1. maj til 31. august i år. Der er fortsat flere ting, der skal afklares, inden det nye ferieår starter 1. september. Det vender vi tilbage til.

Uge 7 er vinterferie i Hvidovre for eleverne. For lærere og børnehaveklasseledere er det ikke ferie, men afspadsering for merarbejde i de øvrige skoleuger. Det betyder 2 ting. For det første får alle løn i uge 7, også selv om man ikke har optjent ret til ferie med løn. For det andet får man ikke erstatningsferie, hvis man er syg i uge 7.

Med udgangen af april får vi normalt udbetalt særlige feriegodtgørelse på 2,15 %. På grund af omlægningen af ferielovgivningen, får vi ikke helt så meget i år. Vi får kun 1,81 %. De resterende 0,34 % bliver indbetalt til den feriekonto, som alle medarbejdere får oprettet. Her indbetales de feriepenge, der optjenes i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020.

Fra næste år bliver den særlige feriegodtgørelse udbetalt af 3 gange. I slutningen af april, slutningen af maj og slutningen af august.

Ferievej Lille Tilnyhedsside 2015