Coronaskole-undersøgelsen

Thansk

Tak til alle jer, der fik svaret på vores spørgeskema om erfaringer fra ”Coronaskolen”. Vi har fået ca. 200 svar. Du kan se det samlede resultatet af undersøgelsen her.

Her vil vi fremhæve 4 af de ting, som de fleste har tilkendegivet:

• Eleverne har fået deres kreative evner mere i spil
• Sårbare elever trives bedre
• Der har været større fokus på kerneopgaven
• Der har været færre konflikter mellem eleverne


Vi sender resultaterne til skolelederne, kommunalpolitikerne i børne- og uddannelsesudvalget, hovedforeningen og andre interessenter. Vi tager besvarelserne – og de rigtig mange kommentarer – med i arbejdet efter sommerferien, så vi forhåbentlig kan implementere de positive erfaringer i folkeskolen fremover.

Coronaskolen Lille

 

 

Information om Corona-virus

Målgruppe