Kontingent

Kontingentet i Hvidovre Lærerforening:

Det månedlige kontingent er 570 kr. Kontingentet består af 223 kr. til hovedforeningen og 347 kr. til Hvidovre Lærerforening.

Hvis du er dimittend, og har været medlem af LL, er de 2 første måneder kontingentfrie. De næste 4 måneder betaler du halvt kontingent.

Hvis du er dimittend, men ikke har været medlem af LL, betaler du halvt kontingent de første 6 måneder.

Pensionistkontingent: 90 kr. pr. måned.

 

Den 1. juli 2021 gik vi over til, at kontingentet opkræves af hovedforeningen via PBS. Det er der flere grunde til. Kontingentopkrævning via løntræk – der har rigtig mange fordele – er på grænsen til at være i strid med GDPR-reglerne. DLF går over til et nyt medlemsadministrationssystem i løbet 2022. Det vil vanskeliggøre det regnskabsmæssigt, hvis vi beholder den nuværende ordning med løntræk.

Der er en øget udgift forbundet med overgangen til betaling via PBS. Man betaler et beløb for hver opkrævning. Hvis vi fortsætter med at opkræve kontingent månedsvis, er udgiften ca. 30.000 kr. Hvis vi går over til at betale kontingentet kvartalsvis, vil vi spare ca. 20.000 kr., der naturligvis kan anvendes på anden måde.

Kredsstyrelsen har besluttet, at kreds 14 det første år fortsat opkræver kontingentet månedsvis. Men vi forventer, at vi går over til kvartalsvis opkrævning juli 2022.

PBS betaling af kontingent

SE mere om kontingent her

Nedsat kontingent: Du har mulighed for at få bevilget 50% kontingentnedsættelse i følgende situationer:

 • Når du er på barsel. Dette gælder dog kun i den periode, hvor du modtager dagpenge.
 • Når du har orlov til børnepasning.
 • Når du har orlov til uddannelse (SVU), det forudsættes dog, at orlovsydelsen + en eventuel supplerende ydelse ikke væsentlig overstiger den maksimale ydelse for dagpenge.
 • Når du modtager uddannelsesgodtgørelse.
 • Når du modtager dagpenge, nedsættelsen kan dog tidligst bevilges efter 1 måneds ledighed.
 • Når du modtager kontanthjælp, er i jobtræning eller modtager overgangsydelse.

 

Kontingentfritagelse: Du kan få kontingentfritagelse i følgende situationer:

 • Hvis du har orlov uden løn eller har tjenestefri.
 • Hvis du er arbejdsledig og er frameldt jobcentret, fritagelsesperioden kan dog maksimalt være seks måneder.
 • Når du aftjener din værnepligt.
 • Hvis du får et borgerligt ombud som folketingsmedlem, borgmester eller lignende.

Vær opmærksom på, at du selv skal ansøge om kontingentnedsættelse eller -fritagelse, og almindeligvis bliver det ikke bevilget med tilbagevirkende kraft. Du skriver en mail til kredskontoret så behandler vi din ansøgning. 

Ændringer: Du skal selv sørge for at oplyse til kredskontoret, hvis der sker ændringer i dit navn eller din adresse samt ved ændringer i dit arbejdsforhold:

 • Ved skift af arbejdsplads skal du måske overflyttes til en anden lærerkreds.
 • Ved ledighed vil du måske gerne flyttes til din bopælskreds.
 • Bliver du pensioneret, kan du blive flyttet til fraktion 4 med et lavere kontingent. 

 Du kan også selv gøre det på Min Side

Udmeldelse: Du skal selv sørge for at udmelde dig skriftligt til foreningen. Hvis ikke du har fået job uden for DLF´s aftale- og overenskomstområde, skal udmeldelse ske med mindst 1 måneds varsel til udgangen af et kvartal. Se nærmere her omkring udmeldelse.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis der er noget, du er i tvivl om, så vil vi forsøge at hjælpe dig så godt som muligt.