Nye medlemmer

Kære nye medlem

Jeg vil byde dig velkommen som medlem af Hvidovre Lærerforening og dermed af Danmarks Lærerforening (DLF). Vi kan i Hvidovre Lærerforening hjælpe dig, hvis du har tjenstlige problemer eller spørgsmål. Det kan f. eks. være med at tjekke dine ansættelsespapirer, din lønseddel eller din opgaveoversigt. Vi forhandler også dine løn- og arbejdsvilkår, lokalt med Hvidovre Kommune og centralt (DLF) med Kommunernes Landsforening. Som medlem af Hvidovre Lærerforening er du også med i din skoles Faglige Klub, der ledes af din tillidsrepræsentant. Hvis du skulle komme ud for problemer, så du risikerer tjenstlige samtaler, støtter vi dig også.

Kontingentet i Hvidovre Lærerforening er 560 kr. om måneden. Dette inkluderer kontingentet til DLF centralt, og det vil efter din indmeldelse automatisk blive trukket fra din lønseddel. Kontingentet er fradragsberettiget. Hvis du er nyuddannet og har været medlem af LL, er du kontingentfri de første 2 måneder og betaler halvt kontingent de følgende 4 måneder.

Hvis du er nyuddannet og ikke har været medlem af LL, betaler du halvt kontingent de første 6 måneder.

Arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere reguleres af Lov 409. Vi har i Hvidovre - mellem Hvidovre Lærerforening og Hvidovre Kommune - indgået en fælles forståelse om udmøntningen af Lov 409. Du kan se det fælles forståelsespapir her. Arbejdstiden tilrettelægges som udgangspunkt mandag til fredag mellem 8 og 16. Du skal være til stede på skolen, når det giver mening, det vil sige når man har undervisning, møder og samarbejdstid. Den øvrige arbejdstid kan afvikles andre steder. Arbejdstiden fordeles på 41 uger med et gennemsnit på 41 timer. Vi anbefaler, at du sørger for at tælle din arbejdstid op, hvis du ikke har hele din arbejdstid på skolen. 

Jeg vil her kort orientere dig om, at Hvidovre Lærerforening ledes af en kredsstyrelse, der består af formand, kredsens kongresdelegerede og kredskassereren, der alle er generalforsamlingsvalgte samt skolernes tillidsrepræsentanter. Denne opbygning af kredsstyrelsen sikrer, at informationer hurtigt kan kommunikeres frem og tilbage mellem kredsstyrelsen og skolerne.

Du kan finde yderligere information om Hvidovre Lærerforening her på hjemmesiden. Information om DLF finder du på www.dlf.org.

Velkommen i Hvidovre Lærerforening og vi håber på, at vi kan være dig en støtte i dit arbejde som lærer i Hvidovre kommune.

 

   

Hvidovre Kommune