Generalforsamling 8. september 2020

Der indkaldes til generalforsamling

Tirsdag den 8. september 2020 kl. 16.30 på Gungehusskolen, Høvedstensvej 35, 2650 Hvidovre

Generalforsamlingen skal behandle de 2 punkter, der blev udsat fra den ordinære generalforsamling d. 16. juni

Foreløbig dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Regnskab for 2019

3. Budget og fastsættelse af kredskontingent 2020

4. Eventuelt

 

 

 

Se materialet fra generalforsamlingen d. 16. juni