Foreløbig dagsorden til generalforsamling torsdag d. 19. marts

Generalforsamling

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

torsdag den 19. marts 2020 kl. 16.30 på

lærerværelset på Præstemoseskolen,

M. Bechs Allé 122, 2650 Hvidovre

 

Foreløbig dagsorden:

 

1) Valg af dirigent

    

2) Beretning

 

3) Regnskab

 

4) Indkomne forslag


5) Budget og fastsættelse af kredskontingent

 

6) Valg i henhold til vedtægterne

 

7) Eventuelt

 

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt på kredskontoret, Gungevej 8a, 1., 2650 Hvidovre, senest mandag den 9. marts 2020.

 

Kredsstyrelsen