Politisk aftale om mere frihed til skolerne

Politisk aftale om mere frihed til skolerne

Den politiske aftale om ”frihed til skolerne”, som blev præsenteret den 2. juni 2021, anses i DLF for at være et nybrud i forhold til arbejdet med at forbedre folkeskolereformen. Timingen kunne bestemt have været bedre, da langt de fleste skoler er langt i planlægningen af næste skoleår. Derfor kan det blive svært at implementere de ellers spændende muligheder fra skoleårets start, som aftalen åbner for. En sådan implementering kan til gengæld sagtens gennemføres i løbet af næste skoleår, fx med virkning fra efterårsferien. I aftalen står der, at ændringer kan besluttes og gennemføres på den enkelte skole.

 

Konkret hæfter vi os i Hvidovre Lærerforening ved følgende nedslag i aftalen:

  • at al understøttende undervisning kan konverteres til fx tolærertimer
  • at der ikke skal laves elevplaner
  • at der ikke skal laves kvalitetsrapporter
  • at de frigivne midler fra ovennævnte skal blive i undervisningen.

 

Inden efterårsferien vil vi sammen med Center for Skole og Uddannelse og skolelederne drøfte, hvordan vi også i Hvidovre kan udvikle folkeskolerne med afsæt i den politiske aftale.

Målgruppe