OK-21

OK-21

 I midten af februar blev der indgået forlig om de kommende 3 års overenskomster for de kommunalt ansatte. Forliget bliver grundigt gennemgået i det kommende nummer af Folkeskolen. De vigtigste ting i forliget er:

  • Generel lønstigning på 5,29 % i løbet af de 3 år.
  • Fritvalgspuljen øges fra 0,83 % til 1,38 % fra 1. april 2022. Fritvalgspuljen anvendes til enten løn eller pensionsindbetaling, man vælger selv. 1,38 % svarer til ca. 500 kr./måned.
  • Børnehaveklasseledere får et tillæg på 2.000 kr. pr. 1. april 2022. Det svarer til ca. 240 kr./måned eller ca. 0,7 %.
  • Der bliver virtuelle medlemsmøder om OK-21 fra den 24. marts. Info om møderne vil kunne læses på DLF’s hjemmeside www.dlf.org
  • Der bliver urafstemning om resultatet fra den 6. april. Du vil modtage mail direkte fra hovedforeningen om urafstemningen.
  • Prisudviklingen skønnes til at blive 3,95 % i aftaleperioden. Dermed bør reallønnen være sikret i perioden. Dette kan dog først konstateres endeligt, når perioden er gået.

 

Kredsstyrelsen anbefaler, at man stemmer ja til OK-21 resultatet ved den kommende urafstemning.

Ok21 Blaa