Referat af kredsstyrelsesmøde d. 6. oktober

Se referatet fra kredsstyrelsesmødet onsdag d. 6. oktober 2021 her

Emner

Målgruppe