Highlights fra kredsstyrelsesmøde 10. august

Klokken er ringet ind til et nyt skoleår for kredsstyrelsen i Hvidovre Lærerforening, og ligesom på skolerne er der også her blevet lavet årsplan. Vi vil derfor gerne allerede nu reklamere for vores traditionsrige medlemsweekend, der afholdes på Frederiksdal d. 25.-26. marts 2023. Derudover satser vi på igen at forsøge os med en medlemsfest i oktober - nærmere bestemt Fredag den 28. oktober 2022 - så sæt allerede nu kryds i kalenderen ud for disse datoer.
 
Hotelfrederiksdal Sorthvidstregtegning
I disse dage siger vi typisk også goddag til nye kollegaer ude på skolerne, og kredsstyrelsen drøftede i den forbindelse, hvordan vi kan optimere den måde, vi generelt som forening - og konkret som TR'er ude på skolerne - byder velkommen til de nye lærere og børnehaveklasseledere. Vi sidder ikke nødvendigvis med alle svarene, så er du nyansat lærer eller børnehaveklasseleder i kommunen, er du meget velkommen til at tage fat i os (fx via din lokale TR), så vi kan blive lidt klogere på, hvordan vi bedst kan hjælpe dig godt i gang.
 
Klassevaerelse 570251
Et nyt skoleår byder typisk også på nye udfordringer, og en af årets kan måske blive anvendelsen af Chromebooks. En afgørelse fra Datatilsynet angående Helsingørs skolevæsens anvendelse af Chromebooks og Google Workspace fyldte i hvert fald noget i mediebilledet i løbet af sommerferien. Hvordan vi forholder os til den sag, kan du bl.a. læse om i vores nyhedsbrev, som netop er blevet udsendt via medlemssystemet - og som du også kan finde her
Se hele referatet fra kredsstyrelsesmødet her

Målgruppe