"Coronaskole"

"Coronaskole"

Efter en lang juleferie omkranset af 5 dages hjemmeskole åbner Hvidovres skoler igen onsdag den 5/1-22. Vores gruppeordninger og Hvidovre Heldagsskole har undervejs haft åbent i ”den normale åbningstid” for at tage sig af de allermest sårbare. Smittetallene har aldrig været højere, men samtidig har håbet om og troen på at pandemien nu finder et nyt og mildere leje vel ikke været større.

Hele vejen gennem pandemien har det at holde skole og det at være lærer været udfordret. Det er svært at navigere i en afvejning, hvor vores helbred holdes op mod børns trivsel og mentale helbred. Smittetallene for os lærere viser med alt tydelighed, at vi roligt kan kalde os frontpersonale. Og det bliver vi ved med at være de næste uger. I den kontekst kan det ærgre os, at Danmarks Lærerforenings gentagne ønske om, at sårbare lærere bør have mulighed for at beskytte sig med brug af mundbind, desværre er blevet afvist i flere omgange af ministeren.

På Hvidovres skoler har man lavet lidt forskellige modeller for organisering af skolen for den næste periode. Eleverne skal i stort omfang være i deres stamklasser. På alle skoler har TR og AMR i et eller andet omfang været del af de drøftelser, som har været i MED og/eller Trio-regi. Der er med garanti nogle blandt jer, som gerne havde set andre løsninger. Selvom vi bliver inddraget i de nævnte drøftel- ser, så ligger beslutningskompetencen om organiseringen selvfølgelig i sidste ende hos skoleledelserne. Når Undervisningsministeriet og sundhedsmyndighederne i denne omgang primært er kommet med anbefalinger, frem for egentlige restriktioner og krav, vil der selvsagt være mange mulige fortolkninger lokalt.

Vi hører fra skolerne, at man meget gerne vil lytte til de lærere, der er utrygge ved den givne organisering, og se om man kan finde veje til at imødekomme utrygheden. Her vil TR selvfølgelig være behjælpelig, skulle der være behov for det. Kredskontoret er også åbent for henvendelser.

Vi følger selvfølgelig udviklingen tæt, og vil være i løbende dialog med kommunen og skolernes ledelser.

Yderligere information finder du her