Kredsstyrelsen

Hvidovre Lærerforening ledes af en kredsstyrelse, der består af kredsformanden, kredskassereren og de kongresdelegerede, der alle er generalforsamlingsvalgte, samt de 9 tillidsrepræsentanter på kommunens almindelige folkeskoler. Denne opbygning af kredsstyrelsen sikrer, at informationer hurtigt kan kommunikeres frem og tilbage mellem kredsstyrelsen og skolerne.

Kredsstyrelsen nedsætter samtidig faste udvalg.

Udvalgenes arbejds- og ansvarsområder

 Valgstruktur Organisering Dlf

 

Kredsformand: Flemming Ernst
Næstformand: Martin Roald-Arbøl
Kredskasserer: Gitte Helring Andersen Greisik

Kongresdelegeret: Martin Roald-Arbøl
Kongresdelegeret: Vivian Korsgaard

Avedøre Skole: TR-Pelle Jensen

Dansborgskolen: TR-Vivian Korsgaard

Engstrandskolen: TR-Martin Roald-Arbøl

Frydenhøjskolen: TR-Morten Bo Larsen

Gungehusskolen: TR-Kristoffer Hertz Bjørkhof

Holmegårdsskolen: TR-Lars Aagaard Munch

Langhøjskolen: TR-Rasmus Illemann Bæk

Præstemoseskolen: TR-Lisbeth Poulsen

Risbjergskolen: TR-Thomas Lütken

Årsplan for kredsstyrelsen: 2019/20