Kontingent

Sådan fastsættes dit kontingent

Dit kontingent består af en central kontingentsats , der besluttes af kongressen og et kredskontingent, der fastsættes af den enkelte kreds. Kontingentet kan – i visse situationer – også afhænge af, hvilken medlemsgruppe/fraktion, du hører til.

Hvis du er medlem, kan du se dit samlede kontingent på Min Side 

Startmedlemskab – få rabat på dit kontingent

Hvis det er første gang, du melder dig ind i Danmarks Lærerforening, og du tilhører fraktion 1 eller 2, får du 50 % rabat på dit kontingent i de første seks måneder af medlemskabet. Rabatten omfatter både det centrale kontingent og kredskontingentet.

Hvis du tilhører fraktion 1 eller 2 og indmelder dig senere end tre måneder efter, at du har opnået ret til medlemskab, bortfalder muligheden for startmedlemskab (jfr. §3, stk. 3 i foreningens vedtægter).

Kontingentbetaling – tilmelding til Betalingsservice

Hvis du er medlem i en af de kredse, der tilbyder kontingentbetaling via Betalingsservice, eller du er omfattet af aftalen om dobbeltorganisering mellem Dansk Psykolog Forening og Danmarks Lærerforening, kan du betale dit kontingent via Betalingsservice:

PBS betaling af kontingent

Kontingent

Nedsat kontingent: Du har mulighed for at få bevilget 50% kontingentnedsættelse i følgende situationer:

 • Når du er på barsel. Dette gælder dog kun i den periode, hvor du modtager dagpenge.
 • Når du har orlov til børnepasning.
 • Når du har orlov til uddannelse (SVU), det forudsættes dog, at orlovsydelsen + en eventuel supplerende ydelse ikke væsentlig overstiger den maksimale ydelse for dagpenge.
 • Når du modtager uddannelsesgodtgørelse.
 • Når du modtager dagpenge, nedsættelsen kan dog tidligst bevilges efter 1 måneds ledighed.
 • Når du modtager kontanthjælp, er i jobtræning eller modtager overgangsydelse.

 

Kontingentfritagelse: Du kan få kontingentfritagelse i følgende situationer:

 • Hvis du har orlov uden løn eller har tjenestefri.
 • Hvis du er arbejdsledig og er frameldt jobcentret, fritagelsesperioden kan dog maksimalt være seks måneder.
 • Når du aftjener din værnepligt.
 • Hvis du får et borgerligt ombud som folketingsmedlem, borgmester eller lignende.

Vær opmærksom på, at du selv skal ansøge om kontingentnedsættelse eller -fritagelse, og almindeligvis bliver det ikke bevilget med tilbagevirkende kraft. Du skriver en mail til dlf så behandler de din ansøgning. 

Ændringer: Du skal selv sørge for at oplyse til kredskontoret, hvis der sker ændringer i dit navn eller din adresse samt ved ændringer i dit arbejdsforhold:

 • Ved skift af arbejdsplads skal du måske overflyttes til en anden lærerkreds.
 • Ved ledighed vil du måske gerne flyttes til din bopælskreds.
 • Bliver du pensioneret, kan du blive flyttet til fraktion 4 med et lavere kontingent. 

 Du kan også selv gøre det på Min Side

Udmeldelse: Du skal selv sørge for at udmelde dig skriftligt til foreningen. Hvis ikke du har fået job uden for DLF´s aftale- og overenskomstområde, skal udmeldelse ske med mindst 1 måneds varsel til udgangen af et kvartal. Se nærmere her omkring udmeldelse.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis der er noget, du er i tvivl om, så vil vi forsøge at hjælpe dig så godt som muligt.